חתול נושק לילדה
חתול נושק לילדה

הכנות רוקחיות

אומפרזול פסטה 30 מ"ל

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
אומפרזול פסטה 30 מ"ל
Omeprazole Paste 30ml

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

אומפרזול 10 מ"ג (100 קפסולות)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
אומפרזול 10 מ"ג (100 קפסולות)
Omeprazole 10mg (100 capsules)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

אומפרזול 10 מ"ג/מ"ל 30 מ"ל תרחיף

הכנה רוקחית תסופק ע"פ מרשם מקורי בלבד

עוד על המוצר
אומפרזול 10 מ"ג/מ"ל 30 מ"ל תרחיף
Omeprazole 10mg/ml 30ml suspension

הכנה רוקחית תסופק ע"פ מרשם מקורי בלבד עוד על המוצר

אומפרזול 20 מ"ג (100 קפסולות)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
אומפרזול 20 מ"ג (100 קפסולות)
Omeprazole 20mg (100 capsules)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

אומפרזול 20 מ"ג/מ"ל 30 מ"ל תרחיף

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
אומפרזול 20 מ"ג/מ"ל 30 מ"ל תרחיף
Omeprazole 20mg/ml 30ml suspension

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

אומפרזול 2 מ"ג (100 קפסולות)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
אומפרזול 2 מ"ג (100 קפסולות)
Omeprazole 2 mg 100 caps

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

אומפרזול 4 מ"ג (100 קפסולות)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
אומפרזול 4 מ"ג (100 קפסולות)
Omeprazole 4mg (100 capsules)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

אומפרזול 24 מ"ג (100 קפסולות)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
אומפרזול 24 מ"ג (100 קפסולות)
Omerazole 24mg (100 capsules)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

אומפרזול 5 מ"ג (100 קפסולות)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
אומפרזול 5 מ"ג (100 קפסולות)
Omeprazole 5mg (100 capsules)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

אומפרזול 15 מ"ג (100 קפסולות)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
אומפרזול 15 מ"ג (100 קפסולות)
Omeprazole 15mg (100 capsules)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

אומפרזול 35 מ"ג (100 קפסולות)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
אומפרזול 35 מ"ג (100 קפסולות)
Omeprazole 35mg (100 capsules)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

אומפרזול 8 מ"ג (100 קפסולות)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
אומפרזול 8 מ"ג (100 קפסולות)
Omeprazole 8 mg 100 caps

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר