חתול נושק לילדה
חתול נושק לילדה

Foschi

אחות אילמת מנירוסטה FOSCHI

אחות אילמת מנירוסטה פוסקי

עוד על המוצר
אחות אילמת מנירוסטה FOSCHI
stainless steel Mayo Table Foschi

אחות אילמת מנירוסטה פוסקי

מוצר ללא תמונה

אחות אילמת בצורת ח' FOSCHI

עוד על המוצר
אחות אילמת FOSCHI
stainless steel Table Foschi

אחות אילמת בצורת ח' FOSCHI

דיאטרמיה בי-פולרי F120

מכשיר דיאטרמיה דיגיטלי, בעוצמת חיתוך של עד 120W

עוד על המוצר
דיאטרמיה בי-פולרי F120
F120 electro-scalpel

מכשיר דיאטרמיה דיגיטלי, בעוצמת חיתוך של עד 120W

מוצר ללא תמונה
חיישן SPO2 למוניטור Mindray
SPO2 reusable sensor mindray

יחידה דנטלית פוסקי

יחידה דנטלית פוסקי

עוד על המוצר
יחידה דנטלית פוסקי
Foschi Dental unit on trolley with Dental compressor 70LT/MIN

יחידה דנטלית פוסקי

מדחס שקט ליחידה דנטלית פוסקי

מדחס שקט ליחידה דנטלית פוסקי

עוד על המוצר
מדחס שקט ליחידה דנטלית פוסקי
Foschi silente compressor for Dental unit

מדחס שקט ליחידה דנטלית פוסקי

מוניטור M9000VET

מוניטור רב מדדים

עוד על המוצר
מוניטור M9000VET
Foschi Multiparametic monitor M9000vet Base

מוניטור רב מדדים

מוניטור MINDRAY iMEC 8

מוניטור MINDRAY iMEC 8

עוד על המוצר
מוניטור MINDRAY iMEC 8
Foschi MINDRAY iMEC 8 monitor

מוניטור MINDRAY iMEC 8

מחולל חמצן 8 ליטר דקה

מחולל חמצן 8ליטר דקה פוסקי

עוד על המוצר
מחולל חמצן 8 ליטר דקה
Foschi O2 Concentrator 0-8lt/min

מחולל חמצן 8ליטר דקה פוסקי

מוצר ללא תמונה
מיכל מים לסקיילר 900 UDS-L מ"ל
Water canister UDS-L 900ml

מוצר ללא תמונה
מיכל מים לסקיילר 500 DTE7 מ"ל
Water canister 500ml DTE7

מוצר ללא תמונה
מיכל מים לסקיילר 350 DTE7 מ"ל
Water canister 350ml DTE7