חתול נושק לילדה
חתול נושק לילדה

הכנות רוקחיות

אטנולול 2 מ"ג/מ"ל 30 מ"ל תרחיף

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
אטנולול 2 מ"ג/מ"ל 30 מ"ל תרחיף
Atenolol 2mg/ml 30ml suspension

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

אטנולול 3 מ"ג (100 קפסולות)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
אטנולול 3 מ"ג (100 קפסולות)
Atenolol 3mg (100 capsules)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

אטנולול 1.3 מ"ג (100 קפסולות)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
אטנולול 1.3 מ"ג (100 קפסולות)
Atenolol 1.3mg (100 capsules)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

אטנולול 5 מג\מל 30 מ"ל תרחיף

הכנה רוקחית תסופק ע"פ מרשם מקורי בלבד

עוד על המוצר
אטנולול 5 מג\מל 30 מ"ל תרחיף
Atenolol 5 mg/ml 30 ml susp p.o

הכנה רוקחית תסופק ע"פ מרשם מקורי בלבד עוד על המוצר

אטנולול 0.5 מ"ג (100 קפסולות)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
אטנולול 0.5 מ"ג (100 קפסולות)
Atenolol 0.5 mg 100 caps

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

אטנולול 1.5 מ"ג (100 קפסולות)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
אטנולול 1.5 מ"ג (100 קפסולות)
Atenolol 1.5mg (100 capsules)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

אטנולול 2.5 מ"ג (100 קפסולות)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
אטנולול 2.5 מ"ג (100 קפסולות)
Atenolol 2.5 mg 100 caps

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

אטנולול 3.5 מ"ג (100 קפסולות)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
אטנולול 3.5 מ"ג (100 קפסולות)
Atenolol 3.5mg (100 capsules)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

איברמקטין טיפות אוזניים 15 מ"ל

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
איברמקטין טיפות אוזניים 15 מ"ל
Ivermectin 15ml otic solution

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

איברמקטין טיפות עיניים 15 מ"ל

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
איברמקטין טיפות עיניים 15 מ"ל
Ivermectin 15ml ophthalmic solution

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

איברמקטין 1% סירופ 500 מ"ל

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
איברמקטין 1% סירופ 500 מ"ל
Ivermectin 1% 500ml solution

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

איברמקטין 1% סירופ 50 מ"ל

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
איברמקטין 1% סירופ 50 מ"ל
Ivermectin 1% 50ml solution

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר