חתול נושק לילדה
חתול נושק לילדה

Kruuse

אבן השחזה
אבן השחזה
KRUUSE grindstone for dental instruments

אבן השחזה גדולה 2.5X5X15 ס"מ

אבן השחזה גדולה 2.5X5X15 ס"מ

עוד על המוצר
אבן השחזה גדולה 2.5X5X15 ס"מ
KRUUSE Sharpening Stone 15 x 5 x 2,5 cm

אבן השחזה גדולה 2.5X5X15 ס"מ

אבן השחזה עגולה

אבן השחזה עגולה-מותאמת ללוקסטורי

עוד על המוצר
אבן השחזה עגולה
Sharpening stone for luxator

אבן השחזה עגולה-מותאמת ללוקסטורי

אוטוסקופ גוולנד

אוטוסקופ גוולנד

עוד על המוצר
אוטוסקופ גוולנד
Gowllands otoscope

אוטוסקופ גוולנד

אמסקולטור 36 ס"מ

אמסקלטור לטכניקת סירוס ביד אחת

עוד על המוצר
אמסקולטור 36 ס"מ
Emasculator Serra 36 cm

אמסקלטור לטכניקת סירוס ביד אחת

אנדו טיוב עם בלון 8.5מ"מ קרוז
אנדו טיוב עם בלון 8.5מ"מ קרוז
Krusse endotracheal tube w/balloon 8.5 mm

אנדו טיוב עם בלון 8מ"מ קרוז
אנדו טיוב עם בלון 8מ"מ קרוז
Krusse endotracheal tube w/balloon 8.0 mm

אנדו טיוב עם בלון 9מ"מ קרוז
אנדו טיוב עם בלון 9מ"מ קרוז
Krusse endotracheal tube w/balloon 9 mm

אקדח הזרעה אוניברסלי

לשימוש עם צינוריות הזרעה 0.50 ,0.25 מ"ל.

עוד על המוצר
אקדח הזרעה אוניברסלי
Inseminator universal for both 0.25 ml and 0.50 ml straws

לשימוש עם צינוריות הזרעה 0.50 ,0.25 מ"ל.

אקווי-וט גאג לשיני אינסיזורס

מחסום פה לסוסים המאפשר בדיקה וטיפול בשיניים החותכות

עוד על המוצר
אקווי-וט גאג לשיני אינסיזורס
EQUIVET incisor gag

מחסום פה לסוסים המאפשר בדיקה וטיפול בשיניים החותכות

אקווי-וט משפך לצינור קיבה לסוסים
אקווי-וט משפך לצינור קיבה לסוסים
EQUIVET Funnel for Stomach Tubes

ביופסי פאנץ 3 מ"מ

מנקב סטרילי ומתכלה ללקיחת דגימות ביופסיה מהעור, קוטר 3 מ"מ

עוד על המוצר
ביופסי פאנץ 3 מ"מ
Biopsy punch sterile 3 mm

מנקב סטרילי ומתכלה ללקיחת דגימות ביופסיה מהעור, קוטר 3 מ"מ