חתול נושק לילדה
חתול נושק לילדה

Kruuse

אבן השחזה
KRUUSE grindstone for dental instruments

עוד על המוצר

אבן השחזה גדולה 2.5X5X15 ס"מ

אבן השחזה גדולה 2.5X5X15 ס"מ

עוד על המוצר
אבן השחזה גדולה 2.5X5X15 ס"מ
KRUUSE Sharpening Stone 15 x 5 x 2,5 cm

אבן השחזה גדולה 2.5X5X15 ס"מ עוד על המוצר

אבן השחזה עגולה

אבן השחזה עגולה-מותאמת ללוקסטורי

עוד על המוצר
אבן השחזה עגולה
Sharpening stone for luxator

אבן השחזה עגולה-מותאמת ללוקסטורי עוד על המוצר

אלווטור לשיני סוסים - עם זוית ישרה - ימין
Tooth elevator angled-left

עוד על המוצר

אלווטור לשיני סוסים - עם זוית ישרה - שמאל
Tooth elevator, angled-right

עוד על המוצר

אלווטור מאוזן לשיני סוסים 48 ס"מ

Used for exploring and elevating between teeth

עוד על המוצר
אלווטור מאוזן לשיני סוסים 48 ס"מ
EQUIVET Perpendicular Gingivial Elevator 48 cm

Used for exploring and elevating between teeth עוד על המוצר

אלווטור מקביל לשיני סוסים 48 ס"מ

Used for elevating the gingival prior to extraction.

עוד על המוצר
אלווטור מקביל לשיני סוסים 48 ס"מ
EQUIVET Parallel Gingival Elevator 48 cm

Used for elevating the gingival prior to extraction. עוד על המוצר

אמסקולטור 36 ס"מ

אמסקלטור לטכניקת סירוס ביד אחת

עוד על המוצר
אמסקולטור 36 ס"מ
Emasculator Serra 36 cm

אמסקלטור לטכניקת סירוס ביד אחת עוד על המוצר

אנדו טיוב עם בלון 8.5 מ"מ קרוז
Krusse endotracheal tube w/balloon 8.5 mm

עוד על המוצר

אנדו טיוב עם בלון 8 מ"מ קרוז
Krusse endotracheal tube w/balloon 8.0 mm

עוד על המוצר

אנדו טיוב עם בלון 9 מ"מ קרוז
Krusse endotracheal tube w/balloon 9 mm

עוד על המוצר

אקווי-וט גאג לשיני אינסיזורס

מחסום פה לסוסים המאפשר בדיקה וטיפול בשיניים החותכות

עוד על המוצר
אקווי-וט גאג לשיני אינסיזורס
EQUIVET incisor gag

מחסום פה לסוסים המאפשר בדיקה וטיפול בשיניים החותכות עוד על המוצר