חתול נושק לילדה
חתול נושק לילדה

מעבדות ובדיקות

בדיקה גנטית ל-CEA

Collie eye abnormality

עוד על המוצר
בדיקה גנטית ל-CEA
CEA pcr test

Collie eye abnormality עוד על המוצר

בדיקה גנטית ל-PRA

Cone rod dystrophy 1

עוד על המוצר
בדיקה גנטית ל-PRA
PRA pcr test

Cone rod dystrophy 1 עוד על המוצר

בדיקה גנטית ל-HC

Hereditary catarct

עוד על המוצר
בדיקה גנטית ל-HC
HC pcr test

Hereditary catarct עוד על המוצר

בדיקה גנטית ל-PRCD

Progressive rod cone degeneration

עוד על המוצר
בדיקה גנטית ל-PRCD
PRCD pcr test

Progressive rod cone degeneration עוד על המוצר

בדיקה גנטית ל-MH

Malignant hyperthermia

עוד על המוצר
בדיקה גנטית ל-MH
MH pcr test

Malignant hyperthermia עוד על המוצר

בדיקה גנטית ל-DM

Degenerative myelopathy

עוד על המוצר
בדיקה גנטית ל-DM
DM pcr test

Degenerative myelopathy עוד על המוצר

בדיקה גנטית ל-DILUTION

Pigmentation loss

עוד על המוצר
בדיקה גנטית ל-DILUTION
DILUTION pcr test

Pigmentation loss עוד על המוצר

בדיקה גנטית ל-TNS

Trapped neutrophil syndrome

עוד על המוצר
בדיקה גנטית ל-TNS
TNS pcr test

Trapped neutrophil syndrome עוד על המוצר

בדיקה גנטית ל-HUU

Hyperuricosuria

עוד על המוצר
בדיקה גנטית ל-HUU
HUU pcr test

Hyperuricosuria עוד על המוצר

בדיקה גנטית ל-MDR1

Multi Drug resistance

עוד על המוצר
בדיקה גנטית ל-MDR1
MDR pcr test

Multi Drug resistance עוד על המוצר

בדיקת PT בציטראט

בדיקת PT בציטראט,דם מלא, יחידה 1.

עוד על המוצר
בדיקת PT בציטראט
Coag Dx Cartridge Citrated Blood PT PTC

בדיקת PT בציטראט,דם מלא, יחידה 1. עוד על המוצר

בדיקת APTT בציטראט

בדיקת APTT בציטראט, דם מלא, יחידה 1.

עוד על המוצר
בדיקת APTT בציטראט
Coag Dx Cartridge Citrated Blood APTTC

בדיקת APTT בציטראט, דם מלא, יחידה 1. עוד על המוצר