קטגוריית מידע סגור תפריט

מדיניות פרטיות

תאריך עדכון אחרון: 29/06/2023


מדיניות פרטיות זו נוצרה מתוך מחויבות לשמירה על הנתונים והמידע האישיים שלך, ומטרתה היא לעזור לך להבין איזה מידע אנו אוספים, מדוע אנו אוספים אותו איזה שימושים נעשים בו, האם משותף עם אחרים ומדוע וכמו גם איך לעדכן, לנהל ולמחוק אותו. כמו כן במדיניות זו תמצא את פרקטיקות אבטחת המידע ופרטיות שאנו נוהגים בכדי לשמור על פרטיות המידע ואבטחתו.


1. הצהרת פרטיות

1.1. מדיניות פרטיות זו שייכת לחברת וטמרקט בע"מ וחברת לוגיפארם בע"מ (להלן: "אנו" או "החברה").
1.2.החברה מעמידה לרשות ספקיה ולקוחותיה הבינלאומיים והמקומיים את שירותיהם של אנשי שיווק ומכירות מקצועיים ומיומנים, בעלי ניסיון נרחב באספקת מגוון מוצרים איכותיים וחדשניים, במתן פתרונות טכנולוגיים מתקדמים ותמיכה עסקית ברמה הגבוהה ביותר.החברה פועלת בתחום בריאות בעלי החיים ווטרינריה (להלן: "השירותים").
1.3. מגבלות והוראות מדיניות פרטיות זו חלות על השירותים שמספקת החברה, אתר האינטרנט שלה, לקוחותיה ולקוחותיה הפוטנציאלים, משתמשי קצה של לקוחות החברה, עובדי החברה, קבלניה וספקיה.

1.4. מדיניות הפרטיות מגדירה את היחס של החברה למידע אישי ואת אופן הטיפול שלה בו. "מידע אישי" הוא מידע אודות אדם מסוים, או מידע שניתן באמצעותו לזהות אדם מסוים באופן ישיר או באופן עקיף, כגון; שם, מס' זהות, נתוני מיקום, פרטי זיהוי ביומטרי,מצב בריאותי, חינוך והשכלה, מצב פיננסי, מידע תעסוקתי וכו' (להלן: "מידע אישי").
"מידע שאינו אישי" הוא מידע שאינו קשור לאדם מסוים או שלא ניתן לזהות באמצעותו אדם מסוים.
המגבלות והדרישות המפורטים במדיניות זו לגבי אופן איסוף, שימוש, חשיפה העברה, אחסון ושמירה של מידע כזה אינם חלים על מידע שאינו אישי.


2. מידע שנעשה בו שימוש ואופן השימוש בו

2.1. מידע אודות לקוחות פוטנציאלים, נותני שירות, עובדים ומועמדים, משתמשי האתר וכו':

2.1.1. החברה משתמשת, מקבלת, אוספת, מעבדת ומאחסנת את המידע הנדרש לה בלבד, לשם מתן שירותים וניהול עסקיה. המידע עשוי לכלול פרטים כמו: שם, מס' טלפון, כתובת, כתובת דוא"ל, מידע פיננסי (פרטי חיוב, פרטי חשבון בנק, מידע על כרטיסי אשראי), פרופילים ברשתות חברתיות, מידע רפואי של עובדים, קו"ח של עובדים ומועמדים וכו'.

2.1.2. מידע זה, הנמסר על ידי נושא המידע עצמו (האדם בו עוסקים הנתונים) או שנאסף בהסכמתו לאיסוף המידע ועיבודו, חיוני לצורך מתן השירותים על ידי החברה ו/או נדרש לצורך עמידתה בחובות חוקיות ו/או נועד לצורך שימושים וצרכים לגיטימיים של החברה.

2.1.3. החברה עושה שימוש במידע בהתאם ובכפוף למדיניות פרטיות זו, לחוק הישראלי ולהוראות רגולטוריות שונות .

2.1.4. החברה עושה שימוש במידע האישי לשם המטרות הבאות:

2.1.4.1. עיבוד וניתוח: במטרה לספק את השירותים ולנהל את עסקיה, החברה תשתמש בנתונים אישיים לצורכי עיבוד וניתוח . לדוגמא: שמירת פרטי קשר של לקוח כדי ליצור לו חשבון קניה דרך אתר האינטרנט של החברה.

2.1.4.2. מטרות ספציפיות: במידע אישי שנמסר לצורך מטרה ספציפית ומוגדרת, ייעשה שימוש לצורך זה בלבד. כך למשל, במקרה של פנייה דרך הדואר האלקטרוני, החברה תעשה שימוש במידע לשם מתן מענה לפניה ותשיב לכתובת המייל ממנה נשלחה הפניה.

2.1.4.3. שימוש עסקי פנימי: החברה עשויה לעשות שימוש במידע אישי לצרכים עסקיים פנימיים, למשל אך לא רק; לצורך שיפור השירות, שדרוג תוכן האתר או לצורך ניהול החברה (תשלום משכורות, למשל).

2.1.4.4. שיווק: החברה עשויה לעשות שימוש במידע אישי שנמסר על ידי נושא המידע לשם יצירת קשר למטרות שיווק ופרסום. למשל אך לא רק; משלוח הודעה על שירות או מוצר חדשים שעשויים לעניין את מוסר המידע.
אם קיבלת פנייה בדיוור ישיר בטעות/ללא הסכמתך או שאתה מעוניין להפסיק לקבל פניות בדיוור ישיר, באפשרותך ללחוץ על כפתור "הסר מרשימת התפוצה" ו/או פנה לכתובת הדוא"ל - avishay.dori@vetmarket.co.il
אם קיבלת מסר פרסומי בטעות ללא הסכמתך לכך מראש, אנא ידע אותנו מיידית בכתובת הדוא"ל: - avishay.dori@vetmarket.co.il

2.1.4.5. סטטיסטיקה: החברה עשויה לעשות שימוש במידע אישי לשם יצירת דוחות סטטיסטיים המכילים מידע אגרגטיבי, שאינו מאפשר זיהוי אדם ספציפי.

2.1.4.6. אבטחה ופתרון סכסוכים: החברה עשויה לעשות שימוש במידע אישי לשם אבטחת אתר האינטרנט והשירותים המוצעים בו, גילוי ומניעה של מתקפות סייבר, הונאות, דיוג, גניבת זהויות ודליפות מידע, אימות רשיונות תוכנה ומקוריותם, ולשם פתרון סכסוכים ואכיפת הסכמים.

2.1.4.7. שמירת נתונים וארכיונים: החברה שומרת ו/או מאחסנת מידע אישי כל עוד הוא נדרש לשם הניהול העסקי ומתן השירותים ו/או לשם קיום התחייבויות עפ"י חוק, תקנה, הוראה רגולטורית או חוזה, ובכפוף למדיניות פרטיות זו.

2.1.4.8. ניהול לקוח ושירות לקוחות: צוותי ניהול לקוח ושירות הלקוחות של החברה עשויים להזדקק לגישה למידע אודותיך הנמצא במאגר לצורך עבודתם. לצורך מקרים כאלה, הם מחויבים למדיניות הפרטיות של החברה ונאסר עליהם לעשות שימוש במידע, למעט למטרות ניהול הלקוח ו/או שירות הלקוחות הנדרש לצורך ביצוע תפקידיהם.

2.1.4.9. אכיפת חוק: החברה עשויה לעשות שימוש במידע אישי במענה לצו בית משפט, הוראת רשות ממשלתית או גורם אכיפת חוק (כולל בתגובה לדרישת הרשויות באשר לצרכי ביטחון לאומי או אכיפת חוק), או מתוך אמונה בתום לב כי הפעולה הכרחית לשם: (א) עמידה בהתחייבות משפטית; (ב) הגנה על זכויותיה של החברה ועל האינטרסים שלה או של צדדים שלישיים; (ג) מניעה או תחקור של כשלי שירות; (ד) פעולה דחופה לשם הגנה על בטחון משתמשי האתר והשירותים או הציבור; או (ה) התגוננות מפני טענות משפטיות או אחריות משפטית.

2.1.4.10. מטרות שונות: אם יהיה על החברה לעשות שימוש במידע אישי, באופן שאינו מפורט ומוגדר במדיניות פרטיות זו, נושא המידע יקבל הודעה על כוונה זו, מראש או במהלך השימוש במידע.

2.1.4.11. אם יש לך בסיס סביר להניח שהוראה מההוראות הנזכרות לעיל לא קוימה, נודה אם תיידע את החברה מיידית בכתובת הדוא"ל - avishay.dori@vetmarket.co.il

2.2. מידע שאינו אישי: כיוון שבמידע שאינו אישי לא ניתן לעשות שימוש לשם זיהוי אדם מסוים, לחברה הזכות לעשות בו שימוש בכל דרך שאינה אסורה על פי חוק.3. העברת נתונים, שיתופם וחשיפתם

3.1. החברה לא תשתף מידע אישי ללא הסכמת נושא המידע, למעט לשם המטרות המצוינות במדיניות פרטיות זו וככל שהדבר יהיה חיוני, לשיקול דעתה בתום לב של החברה.
3.2. החברה עשויה לשתף מידע אישי עם שותפיה, קבלניה ו/או ספקיה, המעבדים בעבורה מידע אישי לצורך פעילותה העסקית של החברה. המידע שיועבר כולל מידע אישי ועסקי ועשוי להישמר גם במאגרי מידע של אותם שותפים, קבלנים ו/או ספקים ויהיה מידע הרלוונטי למטרות עיבוד וניתוח, שימוש עסקי פנימי, שיווק, סטטיסטיקה, שמירת נתונים וארכיונים, ניהול לקוח ושירות לקוחות. החברה תוודא כי שמירת המידע והשימוש בו נעשים בהתאם למדיניות פרטיות זו ו/או על פי כל דין.
במידה ואינך מעוניין בשיתוף המידע כאמור ו/או קיבלת פנייה בדיוור ישיר בטעות/ללא הסכמתך או שאתה מעוניין להפסיק לקבל פניות בדיוור ישיר, באפשרותך ללחוץ על כפתור "הסר מרשימת התפוצה" ו/או פנה לכתובת הדוא"ל avishay.dori@vetmarket.co.il . אם קיבלת מסר פרסומי בטעות ללא הסכמתך לכך מראש, אנא ידע אותנו מיידית בכתובת הדוא"ל avishay.dori@vetmarket.co.il .
3.3. שירותי ענן: החברה עשויה לחלוק מידע אישי עם ספקי שירותי 'ענן'. למשל אך לא רק; במקרה בו ספק שירותי הענן נזקק לגישה למידע אישי לצורך אבטחת המידע או אבטחת אתר האינטרנט של החברה. במקרים כאלה, ספק שירותי הענן מחויב לעמוד במדיניות הגנת הפרטיות ואבטחת המידע של החברה, ואינו רשאי לעשות כל שימוש במידע המועבר אליו, למעט למטרה שלשמה הועבר.

3.4. מכירה, מיזוג, ארגון מחדש, פירוק וכד': מידע אישי עשוי להיכלל במסגרת הנכסים שיועברו במקרים המנויים לעיל. נושא המידע מודע ומאשר כי הנכנס בנעליה של החברה או רוכשה, ימשיכו להחזיק בזכות לעשות שימוש במידע אישי, בכפוף למדיניות פרטיות זו.4. אופן שמירת המידע והעברתו

4.1. לשם ניהול עסקיה ומתן השירותים, החברה עושה שימוש בספקי שירותי ענן חיצוניים כגון:

4.2. שירותי חברת Dropbox לאחסון קבצים.

4.3. שירותי Office 365 בבעלות חברת Microsoft.

4.4. במטרה לספק את השירותים ולנהל את עסקיה, החברה עשויה לעבד מידע באמצעות צדדים שלישיים. החברה מעבירה את הנתונים המינימליים הנדרשים למטרות אלה ורק לספקים שאושרו ונבדקו על ידה.

4.5. החברה רשאית לשמור מידע אישי למשך כל תקופה המותרת או נדרשת על פי חוק. כמו כן, מידע אישי שנמחק עשוי להמשיך ולהיות מאוחסן בקבצי גיבוי או בארכיב למשך פרק זמן נוסף, זאת בשל בעיות טכניות או לצרכים משפטיים, רגולטוריים, מיסויים ו/או מטעמים עסקיים לגיטימיים אחרים.5. אבטחת מידע

5.1. החברה מחויבת לשמירה על מידע ונתונים אישיים, ולשם כך החברה עושה שימוש באמצעים טכנולוגיים מתאימים ומקובלים בשוק לשמירה על אבטחת המידע ולהגנה עליו מפני אובדן, שימוש בלתי ראוי או שינוי. עם זאת, צעדים אלה אינם מקנים ביטחון מוחלט שכן שום שרת, רשת, מאגר מידע רשת אינטרנט או תיבת דוא"ל אינם חסינים במלואם מפני תקלות או פריצות אבטחה, ולכן יש לבחון בתשומת לב אילו פרטים משותפים על ידך ועם מי בחרת לשתף אותם.

5.2. אם הבחנת בסיכון אבטחה או הפרת אבטחה, אתה מתבקש לדווח עליהם בכתובת הדוא"ל - avishay.dori@vetmarket.co.il .

5.3. החברה מיישמת אמצעי אבטחת מידע בהתבסס על תקן איזו 27001- אבטחת מידע במערכות מידע ובהתבסס על שלושת ההיבטים הבאים: משפטי, ארגוני וטכנולוגי. החברה מיישמת מערכות, יישומים ונהלים על מנת לאבטח את המידע האישי, על מנת להקטין את הסיכונים לגניבה, נזק, אובדן מידע, או גישה בלתי מורשית או שימוש בלתי מורשה במידע. לדוגמה, החברה מנהלת ביקורות לגבי שיטות איסוף המידע, אחסונו ועיבודו, לרבות אמצעי אבטחה פיזיים, כדי למנוע גישה בלתי מורשית למערכות. בנוסף, החברה מגבילה את הגישה למידע אישי ומאפשרת זאת רק לעובדיה ולספקיה, במידה והם זקוקים למידע כדי לעבד אותו. כל הגורמים שמקבלים גישה למידע כפופים לחובות סודיות חוזיות, ובמקרים של הפרה עשויים להינקט כלפיהם צעדים משמעתיים או סיום ההתקשרות עמם.

5.4. בנוסף לתקן איזו 27001 כאמור החברה פועלת בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ותקנותי והוראות הרשות להגנת הפרטיות.

5.5. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שהוא אשר יגרם למשתמש או לצד ג' כתוצאה מאובדן מידע פרטי ו/או שימוש בלתי מורשה במידע פרטי עקב מקרה אשר אינו בשליטתה של החברה ו/או הנובע כתוצאה מכוח עליון, ו/או משיבושי תוכנה או חומרה או תקשורת.


6. זכויות נושא המידע

6.1. לנושא המידע הזכות לעיין במידע אישי אודותיו, וכן עומדת לו גם הזכות לבקש לשנות, לעדכן או למחוק מידע שאינו נכון או מדויק שהחברה שומרת או מעבדת אודותיו. מימוש זכויות אלה כפוף למדיניות הפרטיות ולהוראות החוק הרלוונטיות, וניתן לממשן בפנייה לכתובת הדוא"ל - avishay.dori@vetmarket.co.il .

6.2. לנושא המידע הזכות להגביל את אופן עיבוד המידע, בהתקיים אחד מאלה:

6.2.1. נכונות המידע מוטלת בספק על ידי נושא המידע.

6.2.2. נעשה שימוש שאינו חוקי במידע, ונושא המידע מעוניין בהגבלת עיבודו, תחת מחיקתו.

6.3. לשם דרישת הגבלת עיבוד המידע והשימוש הנעשה בו, יש לפנות לכתובת הדוא"ל - avishay.dori@vetmarket.co.il .7. שונות

7.1. מדיניות פרטיות זו אינה חלה על כל מידע אישי שהועבר על ידי נושא המידע לצדדים שלישיים.

7.2. מדיניות פרטיות זו חלה על אתר האינטרנט ועל השירותים בלבד, היא אינה חלה על אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים המקושרים לאתר או צדדים שלישיים שהשירותים שלהם או מוצריהם מופצים על ידי החברה. קישורים והפניות המצויים באתרי האינטרנט של החברה אינם מעידים על תמיכת החברה באתרים או שירותים אלה או כי החברה קיימה כל בחינה שלהם. המלצת החברה היא לפנות לצד השלישי לשם בירור אודות מדיניות הפרטיות הנוהגת בארגונו.


8. שינויים במדיניות הפרטיות
השירותים של החברה עשויים להתשנות מעת לעת, כתוצאה מכך תתעדכן גם מדיניות פרטיות זו. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, לשנות או לבצע התאמות במדיניות הפרטיות בהתאם לשיקול דעתה בכל עת (להלן: "עדכונים"). עדכונים במדיניות הפרטיות יפורסמו באתרי האינטרנט של החברה בציון תאריך 'עדכון אחרון' בראש מדיניות זו. נא בחנו את מדיניות הפרטיות מעת לעת, ובפרט בטרם מסירת מידע אישי כלשהו. מדיניות פרטיות זו עודכנה לאחרונה בתאריך המצוין למעלה והמשך השימוש בשירותים לאחר יישום שינויים במדיניות, מעיד על קבלתם. אם אינך מקבל שינוי כלשהו, עליך לחדול מגלישה באתרי האינטרנט של החברה ומכל קבלת שירותים על ידה.9. פתרון סכסוכים

9.1. ניתן להפנות תלונות אודות מדיניות הפרטיות של החברה לכתובת הדוא"ל - avishay.dori@vetmarket.co.il .

9.2. פרטי ההתקשרות של החברה הם:
איש קשר: אבישי דורי
כתובת: דרך החורש 23, ת.ד 960, פארק התעשייה חבל מודיעין, שוהם 6085001.
מס' טלפון: 03-939-3000.

9.3. החברה מתחייבת לנקוט באמצעים סבירים בניסיון לתת מענה לפניות ותלונות.


10. דרישות ותלונות

10.1. כל אדם רשאי לפנות בתלונה רשמית לרשות המפקחת, אך בטרם מימוש זכות זו החברה מציעה ומזמינה אותך ליצור קשר בכתובת המייל - avishay.dori@vetmarket.co.il - במטרה לתת מענה יעיל לבעיה באופן שייטיב עם הצדדים.
10.2. הרשות המפקחת על החברה היא הרשות הישראלית להגנת הפרטיות, פרטי יצירת קשר עם הרשות מצויים באתר - לכניסה לחץ כאן

שתף מאמר במייל שתף מאמר בוואטסאפ שתף מאמר בפייסבוק