חתול נושק לילדה
חתול נושק לילדה

Rita Leibinger

אוסטאוטום לייבינגר 13.5 ס"מ 10"1/4 5

אוסטאוטום לייבינגר 13.5 ס"מ 10"1/4 5

עוד על המוצר
אוסטאוטום לייבינגר 13.5 ס"מ 10"1/4 5
Leibinger Osteotom 13.5cm5 1/4"10

אוסטאוטום לייבינגר 13.5 ס"מ 10"1/4 5 עוד על המוצר

אוסטאוטום לייבינגר 13.5 ס"מ 12"1/4 5

אוסטאוטום לייבינגר 13.5 ס"מ 12"1/4 5

עוד על המוצר
אוסטאוטום לייבינגר 13.5 ס"מ 12"1/4 5
Leibinger Osteotom 13.5cm5 1/4"12

אוסטאוטום לייבינגר 13.5 ס"מ 12"1/4 5 עוד על המוצר

אוסטאוטום לייבינגר 13.5 ס"מ 8"1/4 5

אוסטאוטום לייבינגר 13.5 ס"מ 8"1/4 5

עוד על המוצר
אוסטאוטום לייבינגר 13.5 ס"מ 8"1/4 5
Leibinger Osteotom 13.5cm5 1/4"8

אוסטאוטום לייבינגר 13.5 ס"מ 8"1/4 5 עוד על המוצר

מוצר ללא תמונה

ניתן לעיקור ב 134 מעלות צלזיוס

עוד על המוצר
ארטרוסקופ בקוטר 2.0 מ"מ ובאורך של 110 מ"מ
Mini Arthroscope 2.0/110mm/30

ניתן לעיקור ב 134 מעלות צלזיוס עוד על המוצר

בורג אורטופדי טיטניום 10 ,2.4 מ"מ

בורג אורטופדי טיטניום, 10 2.4 מ"מ

עוד על המוצר
בורג אורטופדי טיטניום 10 ,2.4 מ"מ
Bone screw cortex 2.4,10mm titanium

בורג אורטופדי טיטניום, 10 2.4 מ"מ עוד על המוצר

בורג אורטופדי טיטניום 20 ,2.4 מ"מ

בורג אורטופדי טיטניום, 20 2.4 מ"מ

עוד על המוצר
בורג אורטופדי טיטניום 20 ,2.4 מ"מ
Bone screw cortex 2.4,20mm titanium

בורג אורטופדי טיטניום, 20 2.4 מ"מ עוד על המוצר

בורג אורטופדי טיטניום 30 ,2.4 מ"מ

בורג אורטופדי טיטניום, 30 2.4 מ"מ

עוד על המוצר
בורג אורטופדי טיטניום 30 ,2.4 מ"מ
Bone screw cortex 2.4,30mm titanium

בורג אורטופדי טיטניום, 30 2.4 מ"מ עוד על המוצר

בורג אורטופדי טיטניום 40 ,2.4 מ"מ

בורג אורטופדי טיטניום, 40 2.4 מ"מ

עוד על המוצר
בורג אורטופדי טיטניום 40 ,2.4 מ"מ
Bone screw cortex 2.4,40mm titanium

בורג אורטופדי טיטניום, 40 2.4 מ"מ עוד על המוצר

בורג אורטופדי טיטניום 12 ,2.4 מ"מ

בורג אורטופדי טיטניום, 12 2.4 מ"מ

עוד על המוצר
בורג אורטופדי טיטניום 12 ,2.4 מ"מ
Bone screw cortex 2.4,12mm titanium

בורג אורטופדי טיטניום, 12 2.4 מ"מ עוד על המוצר

בורג אורטופדי טיטניום 22 ,2.4 מ"מ

בורג אורטופדי טיטניום, 22 2.4 מ"מ

עוד על המוצר
בורג אורטופדי טיטניום 22 ,2.4 מ"מ
Bone screw cortex 2.4,22mm titanium

בורג אורטופדי טיטניום, 22 2.4 מ"מ עוד על המוצר

בורג אורטופדי טיטניום 32 ,2.4 מ"מ

בורג אורטופדי טיטניום, 32 2.4 מ"מ

עוד על המוצר
בורג אורטופדי טיטניום 32 ,2.4 מ"מ
Bone screw cortex 2.4,32mm titanium

בורג אורטופדי טיטניום, 32 2.4 מ"מ עוד על המוצר

בורג אורטופדי טיטניום 14 ,2.4 מ"מ

בורג אורטופדי טיטניום, 14 2.4 מ"מ

עוד על המוצר
בורג אורטופדי טיטניום 14 ,2.4 מ"מ
Bone screw cortex 2.4,14mm titanium

בורג אורטופדי טיטניום, 14 2.4 מ"מ עוד על המוצר