חתול נושק לילדה
חתול נושק לילדה

הכנות רוקחיות

מוצר ללא תמונה

הכנה רוקחית תסופק ע"פ מרשם מקורי בלבד

עוד על המוצר
אומפרזול 35 מ"ג (100 קפסולות)
Omeprazole 35mg (100 capsules)

הכנה רוקחית תסופק ע"פ מרשם מקורי בלבד עוד על המוצר

מוצר ללא תמונה

הכנה רוקחית תסופק ע"פ מרשם מקורי בלבד

עוד על המוצר
אומפרזול 8 מ"ג (100 קפסולות)
Omeprazole 8 mg 100 caps

הכנה רוקחית תסופק ע"פ מרשם מקורי בלבד עוד על המוצר

מוצר ללא תמונה

הכנה רוקחית תסופק ע"פ מרשם מקורי בלבד

עוד על המוצר
אופלוקסצין 200 מ"ג/מ"ל 30 מ"ל תרחיף
Ofloxacin 200mg/ml 30ml suspension

הכנה רוקחית תסופק ע"פ מרשם מקורי בלבד עוד על המוצר

מוצר ללא תמונה

הכנה רוקחית תסופק ע"פ מרשם מקורי בלבד

עוד על המוצר
אוקסי משחת עיניים 10 מ"ל
Oxy 10 ml Ophthalmic Ointment

הכנה רוקחית תסופק ע"פ מרשם מקורי בלבד עוד על המוצר

מוצר ללא תמונה

הכנה רוקחית תסופק ע"פ מרשם מקורי בלבד

עוד על המוצר
אוקסיבוטינין 10 מ"ג/מ"ל 30 מ"ל תרחיף
Oxybutynin 10 mg/ml 30 ml susp

הכנה רוקחית תסופק ע"פ מרשם מקורי בלבד עוד על המוצר

מוצר ללא תמונה

הכנה רוקחית תסופק ע"פ מרשם מקורי בלבד

עוד על המוצר
אוקסיטטרציקלין 100 מ"ג (100 קפסולות)
Oxytetracycline 100mg (100 capsules)

הכנה רוקחית תסופק ע"פ מרשם מקורי בלבד עוד על המוצר

מוצר ללא תמונה

הכנה רוקחית תסופק ע"פ מרשם מקורי בלבד

עוד על המוצר
אוקסיטטרציקלין 250 מ"ג (100 קפסולות)
Oxytetracycline 250mg (100 capsules)

הכנה רוקחית תסופק ע"פ מרשם מקורי בלבד עוד על המוצר

מוצר ללא תמונה

הכנה רוקחית תסופק ע"פ מרשם מקורי בלבד

עוד על המוצר
אוקסיטטרציקלין+בנזוקאין אבקה
Oxytetracycline 2%+Benzocaine 1%

הכנה רוקחית תסופק ע"פ מרשם מקורי בלבד עוד על המוצר

מוצר ללא תמונה

הכנה רוקחית תסופק ע"פ מרשם מקורי בלבד

עוד על המוצר
אורכולין 15 מ"ג 100 קפס'
Bethanechol 15 mg 100 caps

הכנה רוקחית תסופק ע"פ מרשם מקורי בלבד עוד על המוצר

מוצר ללא תמונה

הכנה רוקחית תסופק ע"פ מרשם מקורי בלבד

עוד על המוצר
אורסודאוקסיכוליק אסיד 100 מ"ג (100 קפסולות)
Ursodeoxycholic acid 100mg (100 capsules)

הכנה רוקחית תסופק ע"פ מרשם מקורי בלבד עוד על המוצר

מוצר ללא תמונה

הכנה רוקחית תסופק ע"פ מרשם מקורי בלבד

עוד על המוצר
אורסודאוקסיכוליק אסיד 100 מ"ג/מ"ל 30 מ"ל תרחיף
Ursodeoxycholic acid 100mg/ml 30ml

הכנה רוקחית תסופק ע"פ מרשם מקורי בלבד עוד על המוצר

מוצר ללא תמונה

הכנה רוקחית תסופק ע"פ מרשם מקורי בלבד

עוד על המוצר
אורסודאוקסיכוליק אסיד 75 מ"ג (100 קפסולות)
Ursodeoxycholic acid 75mg (100 capsules)

הכנה רוקחית תסופק ע"פ מרשם מקורי בלבד עוד על המוצר