חתול נושק לילדה
חתול נושק לילדה

הכנות רוקחיות

אוקלאקטיניב 15 מג/מל 30 מל תרחיף

הכנה רוקחית תסופק ע"פ מרשם מקורי בלבד

עוד על המוצר
אוקלאקטיניב 15 מג/מל 30 מל תרחיף
Oclactinib 15 mg/ml 30 ml susp

הכנה רוקחית תסופק ע"פ מרשם מקורי בלבד עוד על המוצר

אוקסי משחת עיניים 10 מ"ל

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
אוקסי משחת עיניים 10 מ"ל
Oxy 10 ml Ophthalmic Ointment

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

אוקסיבוטינין 10 מ"ג/מ"ל 30 מ"ל תרחיף

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
אוקסיבוטינין 10 מ"ג/מ"ל 30 מ"ל תרחיף
Oxybutynin 10 mg/ml 30 ml susp

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

אוקסיטטרציקלין 100 מ"ג (100 קפסולות)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
אוקסיטטרציקלין 100 מ"ג (100 קפסולות)
Oxytetracycline 100mg (100 capsules)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

אוקסיטטרציקלין 250 מ"ג (100 קפסולות)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
אוקסיטטרציקלין 250 מ"ג (100 קפסולות)
Oxytetracycline 250mg (100 capsules)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

אוקסיטטרציקלין+בנזוקאין אבקה

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
אוקסיטטרציקלין+בנזוקאין אבקה
Oxytetracycline 2%+Benzocaine 1%

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

אורכולין 15 מ"ג (100 קפסולות)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
אורכולין 15 מ"ג (100 קפסולות)
Bethanechol 15 mg 100 caps

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

אורסודאוקסיכוליק אסיד 100 מ"ג (100 קפסולות)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
אורסודאוקסיכוליק אסיד 100 מ"ג (100 קפסולות)
Ursodeoxycholic acid 100mg (100 capsules)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

אורסודאוקסיכוליק אסיד 100 מ"ג/מ"ל 30 מ"ל תרחיף

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
אורסודאוקסיכוליק אסיד 100 מ"ג/מ"ל 30 מ"ל תרחיף
Ursodeoxycholic acid 100mg/ml 30ml

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

אורסודאוקסיכוליק אסיד 75 מ"ג (100 קפסולות)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
אורסודאוקסיכוליק אסיד 75 מ"ג (100 קפסולות)
Ursodeoxycholic acid 75mg (100 capsules)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

אזאטיופרין 4 מ"ג (100 קפסולות)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
אזאטיופרין 4 מ"ג (100 קפסולות)
Azathioprine 4 mg 100 caps

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

אזופי 10 מ"ג (25 קפסולות)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
אזופי 10 מ"ג (25 קפסולות)
Azathioprine 10mg (25 capsules)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר