חתול נושק לילדה
חתול נושק לילדה

SMI AG

חוט ויקריל + מחט DS-30 0

12 יחידות במארז.

עוד על המוצר
חוט ויקריל + מחט DS-30 0
Suture Needle Vicryl 0 DS30 SMI (12pk)

12 יחידות במארז. עוד על המוצר

חוט ויקריל + מחט DS-36 1

12 יחידות במארז.

עוד על המוצר
חוט ויקריל + מחט DS-36 1
Suture Needle Vicryl 1 DS36 SMI (12pk)

12 יחידות במארז. עוד על המוצר

חוט ויקריל +מחט SMI DS-24 2/0
Suture Needle Vicryl 2/0 DS24 SMI (12pk)

עוד על המוצר

מוצר ללא תמונה

12 יחידות במארז.

עוד על המוצר
חוט ויקריל +מחט DS-24 3/0
Suture Needle Vicryl 3/0 DS24 SMI (12pk)

12 יחידות במארז. עוד על המוצר

חוט ויקריל +מחט DS-19 4/0

12 יחידות במארז.

עוד על המוצר
חוט ויקריל +מחט DS-19 4/0
Suture Needle Vicryl 4/0 DS19 SMI (12pk)

12 יחידות במארז. עוד על המוצר

חוט ויקריל +מחט DS-19 5/0

12 יחידות במארז.

עוד על המוצר
חוט ויקריל +מחט DS-19 5/0
Suture Needle Vicryl 5/0 DS19 SMI (12pk)

12 יחידות במארז. עוד על המוצר

חוט ניילון קסטה 100 0 מ'
Nylon cassette 0 100M SMI

עוד על המוצר

חוט ניילון קסטה 100 2/0 מ'
Nylon cassette 2/0 100M SMI

עוד על המוצר

חוט ניילון קסטה 100 3/0 מ'
Nylon cassette 3/0 100M SMI

עוד על המוצר

חוט ניילון קסטה 100 1 מ'
Nylon cassette 1 100M SMI

עוד על המוצר

חוט ניילון+מ.חותכת DS26 3/0

12 יחידות בחבילה

עוד על המוצר
חוט ניילון+מ.חותכת DS26 3/0
Suture Needle Nylon 3/0 DS26 SMI

12 יחידות בחבילה עוד על המוצר

חוט ניילון+מחט חותכת DS30 2/0

12 יחידות בחבילה

עוד על המוצר
חוט ניילון+מחט חותכת DS30 2/0
Suture Needle Nylon 2/0 DS30 SMI

12 יחידות בחבילה עוד על המוצר