חתול נושק לילדה
חתול נושק לילדה

הכנות רוקחיות

אזאטיופרין 4 מ"ג (100 קפסולות)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
אזאטיופרין 4 מ"ג (100 קפסולות)
Azathioprine 4 mg 100 caps

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

אזופי 10 מ"ג (25 קפסולות)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
אזופי 10 מ"ג (25 קפסולות)
Azathioprine 10mg (25 capsules)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

אזופי 50 מ"ג/מ"ל 30 מ"ל תרחיף

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
אזופי 50 מ"ג/מ"ל 30 מ"ל תרחיף
Azathioprine 50 mg/ml 30ml susp

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

אזטיופרין 16 מ"ג 30 מ"ל תרחיף

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
אזטיופרין 16 מ"ג 30 מ"ל תרחיף
Azatioprine 16mg/ml 30ml susp

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

אזיתרומיצין 100 מ"ג (100 קפסולות)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
אזיתרומיצין 100 מ"ג (100 קפסולות)
Azithromycin 100mg (100 capsules)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

אזיתרומיצין 200 מ"ג (100 קפסולות)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
אזיתרומיצין 200 מ"ג (100 קפסולות)
Azithromycin 200mg (100 capsules)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

אזיתרומיצין 400 מ"ג (25 קפסולות)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
אזיתרומיצין 400 מ"ג (25 קפסולות)
Azithromycin 400mg (25 capsules)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

אזיתרומיצין 10 מ"ג (100 קפסולות)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
אזיתרומיצין 10 מ"ג (100 קפסולות)
Azithromycin 10mg (100 capsules)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

אזיתרומיצין 20 מ"ג (100 קפסולות)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
אזיתרומיצין 20 מ"ג (100 קפסולות)
Azithromycin 20mg (100 capsules)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

אזיתרומיצין 30 מ"ג (100 קפסולות)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
אזיתרומיצין 30 מ"ג (100 קפסולות)
Azithromycin 30mg (100 capsules)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

אזיתרומיצין 40 מ"ג (100 קפסולות)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
אזיתרומיצין 40 מ"ג (100 קפסולות)
Azithromycin 40mg (100 capsules)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

אזיתרומיצין 50 מ"ג (100 קפסולות)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
אזיתרומיצין 50 מ"ג (100 קפסולות)
Azithromycin 50mg (100 capsules)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר