חתול נושק לילדה
חתול נושק לילדה

הכנות רוקחיות

אזיתרומיצין 40 מ"ג (100 קפסולות)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
אזיתרומיצין 40 מ"ג (100 קפסולות)
Azithromycin 40mg (100 capsules)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

אזיתרומיצין 50 מ"ג (100 קפסולות)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
אזיתרומיצין 50 מ"ג (100 קפסולות)
Azithromycin 50mg (100 capsules)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

אזיתרומיצין 50 מ"ג/מ"ל 30 מ"ל תרחיף

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
אזיתרומיצין 50 מ"ג/מ"ל 30 מ"ל תרחיף
Azithromycin 50mg/ml 30ml suspension

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

אזיתרומיצין 150 מ"ג (100 קפסולות)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
אזיתרומיצין 150 מ"ג (100 קפסולות)
Azithromycin 150mg (100 capsules)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

אזיתרומיצין 180 מ"ג (100 קפסולות)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
אזיתרומיצין 180 מ"ג (100 קפסולות)
Azithromycin 180mg (100 capsules)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

אזיתרומיצין 25 מ"ג (100 קפסולות)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
אזיתרומיצין 25 מ"ג (100 קפסולות)
Azithromycin 25mg (100 capsules)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

אזיתרומיצין 25 מ"ג/מ"ל 30 מ"ל תרחיף

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
אזיתרומיצין 25 מ"ג/מ"ל 30 מ"ל תרחיף
Azithromycin 25mg/ml 30ml suspension

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

אטנולול 10 מ"ג\מ"ל 30 מ"ל תרחיף

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
אטנולול 10 מ"ג\מ"ל 30 מ"ל תרחיף
Atenolol 10mg/ml 30ml suspension

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

אטנולול 50 מ"ג/מ"ל 30 מ"ל תרחיף

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
אטנולול 50 מ"ג/מ"ל 30 מ"ל תרחיף
Atenolol 50mg/ml 30ml suspension

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

אטנולול 1 מ"ג 100 קפסולה

הכנה רוקחית תסופק ע"פ מרשם מקורי בלבד

עוד על המוצר
אטנולול 1 מ"ג 100 קפסולה
Atenolol 1 mg 100 caps

הכנה רוקחית תסופק ע"פ מרשם מקורי בלבד עוד על המוצר

אטנולול 2 מ"ג (100 טבליות)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
אטנולול 2 מ"ג (100 טבליות)
Atenolol 2mg 100 tabs

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

אטנולול 2 מ"ג (100 קפסולות)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
אטנולול 2 מ"ג (100 קפסולות)
Atenolol 2 mg 100 caps

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר