חתול נושק לילדה
חתול נושק לילדה

תרכיבים

תרכיב פורסיליס פי.סי.וי מ-היו 100 מ"ל (50 מנות)
Porcilis PCV M HYO 100ML/50 DOSES

עוד על המוצר

תרכיב אבעבועות עופות אביק (1000 מנות)

בקבוק המכיל 1000 מנות + מדלל

עוד על המוצר
תרכיב אבעבועות עופות אביק (1000 מנות)

בקבוק המכיל 1000 מנות + מדלל עוד על המוצר

תרכיב אבעבועות צאן אביק (50 מנות)

בקבוק המכיל 50 מנות + מדלל

עוד על המוצר
תרכיב אבעבועות צאן אביק (50 מנות)
Abic Sheep pox vaccine

בקבוק המכיל 50 מנות + מדלל עוד על המוצר

תרכיב אינובקס אנ.די-איי.בי.די, בקבוק 2 מ"ל (2000 מנות)

יש לעיין בעלון המידע המצורף לאריזה ע"מ לקבל פרטים הוראות שימוש מפורטות ואזהרות

עוד על המוצר
תרכיב אינובקס אנ.די-איי.בי.די, בקבוק 2 מ"ל (2000 מנות)
INNOVAX ND-IBD Vaccine, 2000ds/2ml

יש לעיין בעלון המידע המצורף לאריזה ע"מ לקבל פרטים הוראות שימוש מפורטות ואזהרות עוד על המוצר

תרכיב בוביוואק-S, (נפח 50 מ"ל)

יש לעיין בעלון המידע המצורף לאריזה ע"מ לקבל פרטים הוראות שימוש מפורטות ואזהרות

עוד על המוצר
תרכיב בוביוואק-S, (נפח 50 מ"ל)
Bovivac-S vaccine 50ml

יש לעיין בעלון המידע המצורף לאריזה ע"מ לקבל פרטים הוראות שימוש מפורטות ואזהרות עוד על המוצר

תרכיב בוביליס ויסטה 5L5 , בקבוק 10 מנות

יש לעיין בעלון המידע המצורף לאריזה ע"מ לקבל פרטים הוראות שימוש מפורטות ואזהרות

עוד על המוצר
תרכיב בוביליס ויסטה 5L5 , בקבוק 10 מנות
Bobilis Vista 5 L5 SQ Vaccine, 10 doses

יש לעיין בעלון המידע המצורף לאריזה ע"מ לקבל פרטים הוראות שימוש מפורטות ואזהרות עוד על המוצר

תרכיב בורסטיב אביק (500 מ"ל)

יש לעיין בעלון המידע המצורף לאריזה ע"מ לקבל פרטים הוראות שימוש מפורטות ואזהרות

עוד על המוצר
תרכיב בורסטיב אביק (500 מ"ל)
Abic Bursativ vaccine

יש לעיין בעלון המידע המצורף לאריזה ע"מ לקבל פרטים הוראות שימוש מפורטות ואזהרות עוד על המוצר

תרכיב ברונכיב אביק (500 מ"ל)

יש לעיין בעלון המידע המצורף לאריזה ע"מ לקבל פרטים הוראות שימוש מפורטות ואזהרות

עוד על המוצר
תרכיב ברונכיב אביק (500 מ"ל)
Abic Bronkiv Vaccin Phibro

יש לעיין בעלון המידע המצורף לאריזה ע"מ לקבל פרטים הוראות שימוש מפורטות ואזהרות עוד על המוצר

תרכיב ברונכיט 233 אביק (1000 מנות)

יש לעיין בעלון המידע המצורף לאריזה ע"מ לקבל פרטים הוראות שימוש מפורטות ואזהרות

עוד על המוצר
תרכיב ברונכיט 233 אביק (1000 מנות)
Abic Tabic IB 233A vaccine

יש לעיין בעלון המידע המצורף לאריזה ע"מ לקבל פרטים הוראות שימוש מפורטות ואזהרות עוד על המוצר

תרכיב ברונכיט 233 אביק (2500 מנות)

יש לעיין בעלון המידע המצורף לאריזה ע"מ לקבל פרטים הוראות שימוש מפורטות ואזהרות

עוד על המוצר
תרכיב ברונכיט 233 אביק (2500 מנות)
Abic Tabic IB 233A vaccine

יש לעיין בעלון המידע המצורף לאריזה ע"מ לקבל פרטים הוראות שימוש מפורטות ואזהרות עוד על המוצר

תרכיב גלנבק 3 לכבשים ועזים זואטיס (100 מנות)

יש לעיין בעלון המידע המצורף לאריזה ע"מ לקבל פרטים הוראות שימוש מפורטות ואזהרות

עוד על המוצר
תרכיב גלנבק 3 לכבשים ועזים זואטיס (100 מנות)
Zoetis Glanvac 3 vaccine

יש לעיין בעלון המידע המצורף לאריזה ע"מ לקבל פרטים הוראות שימוש מפורטות ואזהרות עוד על המוצר

תרכיב דבר הצאן (100 מנות)

יש לעיין בעלון המידע המצורף לאריזה ע"מ לקבל פרטים הוראות שימוש מפורטות ואזהרות

עוד על המוצר
תרכיב דבר הצאן (100 מנות)
Jovac PesteVac vaccine

יש לעיין בעלון המידע המצורף לאריזה ע"מ לקבל פרטים הוראות שימוש מפורטות ואזהרות עוד על המוצר