חתול נושק לילדה
חתול נושק לילדה

הכנות רוקחיות

איברמקטין 1% סירופ 250 מ"ל

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
איברמקטין 1% סירופ 250 מ"ל
Ivermectin 1% 250ml solution

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

איברמקטין 20 %1 מ"ל סירופ

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
איברמקטין 20 %1 מ"ל סירופ
Ivermectin 1% 20ml solution

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

איברמקטין 500 %0.1 מ"ל

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
איברמקטין 500 %0.1 מ"ל
Ivermectin 0.1% 500ml solution

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

איברמקטין 0.12 גרם/פרזיקואנטל 0.9 גרם (10 טבליות)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
איברמקטין 0.12 גרם/פרזיקואנטל 0.9 גרם (10 טבליות)
Ivermectin 0.12 gr/Praziquantel 0.9 gr 10 tab

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

איברמקטין 272 מק"ג (100 קפסולות)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
איברמקטין 272 מק"ג (100 קפסולות)
Ivermectin 272 mcg 100 caps

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

איברמקטין 3% + פרדניזולון 3% קרם 100 גרם

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
איברמקטין 3% + פרדניזולון 3% קרם 100 גרם
Ivermectin 3%+prednisolone 3% cream 100gr

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

איברמקטין 3% + פרדניזולון 3% קרם 200 מ"ל

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
איברמקטין 3% + פרדניזולון 3% קרם 200 מ"ל
Ivermectin 3%+prednisolone 3% cream 200ml

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

איברמקטין 3 מ"ג (6 קפסולות)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
איברמקטין 3 מ"ג (6 קפסולות)
Ivermectin 3 mg 6 caps

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

איברמקטין 3% סירופ 500 מ"ל

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
איברמקטין 3% סירופ 500 מ"ל
Ivermectin 3% 500ml solution

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

איברמקטין 3% קרם 50 מ"ל

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
איברמקטין 3% קרם 50 מ"ל
Ivermectin 3% 50ml cream

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

איברמקטין 136 מק"ג (100 קפסולות)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
איברמקטין 136 מק"ג (100 קפסולות)
Ivermectin 136 mcg 100 caps

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

איברמקטין 68 מק"ג (100 קפסולות)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
איברמקטין 68 מק"ג (100 קפסולות)
Ivermectin 68 mcg 100 caps

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר