חתול נושק לילדה
חתול נושק לילדה

הכנות רוקחיות

איברמקטין 272 מק"ג (100 קפסולות)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
איברמקטין 272 מק"ג (100 קפסולות)
Ivermectin 272 mcg 100 caps

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

איברמקטין 3% + פרדניזולון 3% קרם 100 גרם

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
איברמקטין 3% + פרדניזולון 3% קרם 100 גרם
Ivermectin 3%+prednisolone 3% cream 100gr

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

איברמקטין 3% + פרדניזולון 3% קרם 200 מ"ל

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
איברמקטין 3% + פרדניזולון 3% קרם 200 מ"ל
Ivermectin 3%+prednisolone 3% cream 200ml

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

איברמקטין 3 מ"ג (6 קפסולות)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
איברמקטין 3 מ"ג (6 קפסולות)
Ivermectin 3 mg 6 caps

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

איברמקטין 3% סירופ 500 מ"ל

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
איברמקטין 3% סירופ 500 מ"ל
Ivermectin 3% 500ml solution

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

איברמקטין 3% קרם 50 מ"ל

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
איברמקטין 3% קרם 50 מ"ל
Ivermectin 3% 50ml cream

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

איברמקטין 5 מ"ג 100 קפסולות

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
איברמקטין 5 מ"ג 100 קפסולות
Ivermectin 5 mg 100 caps

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

איברמקטין 136 מק"ג (100 קפסולות)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
איברמקטין 136 מק"ג (100 קפסולות)
Ivermectin 136 mcg 100 caps

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

איברמקטין 68 מק"ג (100 קפסולות)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
איברמקטין 68 מק"ג (100 קפסולות)
Ivermectin 68 mcg 100 caps

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

איברמקין 1% + פרזיקונטל 5% מכיל 250 מ"ל

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
איברמקין 1% + פרזיקונטל 5% מכיל 250 מ"ל
Ivermectin 1%+ Praziqunantel 5% 250ml

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

איברמקין %1.2 + פרזיקונטל %1 5 ליטר

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
איברמקין %1.2 + פרזיקונטל %1 5 ליטר
Ivermectin 1.2%+ Praziqunantel 5% liter

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר

איטרקונזול 100 מ"ג (100 קפסולות)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא

עוד על המוצר
איטרקונזול 100 מ"ג (100 קפסולות)
Itraconazole 100 mg (100 capsules)

הכנה רוקחית תסופק כנגד מרשם רופא עוד על המוצר