חתול נושק לילדה
חתול נושק לילדה

Mila

פוליקטטר 10x18 אינצ'

פוליקטטר 10x18 אינצ'

עוד על המוצר
פוליקטטר 10x18 אינצ'
polycatheter 18inc x 10Fr

פוליקטטר 10x18 אינצ' עוד על המוצר

צינור חזה 12Ga באורך 20 ס"מ (עד 6 ס"מ)
Chest Tube - Guidewire Inserted 12Ga x 20cm (8in) with 6cm of fenestrations

עוד על המוצר

צינור חזה 12Ga באורך 30 ס"מ (עד 15 ס"מ)
Chest Tube - Guidewire Inserted 12Ga x 30cm (12in) with 15cm of fenestrations

עוד על המוצר

צינור חזה 14Ga באורך 20 ס"מ (עד 4 ס"מ)
Chest Tube - Guidewire Inserted 14Ga x 20cm (8in) with 4cm of fenestrations

עוד על המוצר

צינור חזה 14Ga באורך 20 ס"מ (עד 8 ס"מ)
Chest Tube - Guidewire Inserted 14Ga x 20cm (8in) with 8cm of fenestrations

עוד על המוצר

צינורית אזופגוסט לחתול 13אינץ 14 Xפרנץ

צינורית אזופגוסט לחתול 13אינץ 14 Xפרנץ מילה

עוד על המוצר
צינורית אזופגוסט לחתול 13אינץ 14 Xפרנץ
Feline esophagostomy feeding tube 14fr x 13inc Mila

צינורית אזופגוסט לחתול 13אינץ 14 Xפרנץ מילה עוד על המוצר