חתול נושק לילדה
חתול נושק לילדה

צאן

חלבית טלאים 25 ק"ג

אבקת חלב לטלאים וגדיים

עוד על המוצר
חלבית טלאים 25 ק"ג
Milk supplement For Lambs and goat kids

אבקת חלב לטלאים וגדיים עוד על המוצר

תרכיב אבעבועות צאן אביק

בקבוק המכיל 50 מנות + מדלל

עוד על המוצר
תרכיב אבעבועות צאן אביק
Abic Sheep pox vaccine

בקבוק המכיל 50 מנות + מדלל עוד על המוצר

תרכיב גלנבק 3 לכבשים ועזים, 100 מנות

בקבוק המכיל 100 מנות

עוד על המוצר
תרכיב גלנבק 3 לכבשים ועזים, 100 מנות
Glanvac 3 vaccine 100 doses

בקבוק המכיל 100 מנות עוד על המוצר

תרכיב דבר הצאן

בקבוק המכיל 100 מנות

עוד על המוצר
תרכיב דבר הצאן
PesteVac vaccine

בקבוק המכיל 100 מנות עוד על המוצר

תרכיב דבר הצאן (50 מנות)

תרכיב דבר הצאן 50 מנות

עוד על המוצר
תרכיב דבר הצאן (50 מנות)
Peste des petits ruminants (PPR)vaccine

תרכיב דבר הצאן 50 מנות עוד על המוצר