חתול נושק לילדה
חתול נושק לילדה

Rita Leibinger

בורג אורטופדי 20 ,2.4מ"מ אורך

בורג אורטופדי 20,2.4מ"מ אורך.

עוד על המוצר
בורג אורטופדי 20 ,2.4מ"מ אורך
Bone screw cortex 2.4,20mm length

בורג אורטופדי 20,2.4מ"מ אורך. עוד על המוצר

בורג אורטופדי 30 ,2.4מ"מ אורך

בורג אורטופדי 30,2.4מ"מ אורך.

עוד על המוצר
בורג אורטופדי 30 ,2.4מ"מ אורך
Bone screw cortex 2.4,30mm length

בורג אורטופדי 30,2.4מ"מ אורך. עוד על המוצר

בורג אורטופדי 22 ,2.4מ"מ אורך

בורג אורטופדי 22,2.4מ"מ אורך.

עוד על המוצר
בורג אורטופדי 22 ,2.4מ"מ אורך
Bone screw cortex 2.4,22mm length

בורג אורטופדי 22,2.4מ"מ אורך. עוד על המוצר

בורג אורטופדי 32 ,2.4מ"מ אורך

בורג אורטופדי 32,2.4מ"מ אורך.

עוד על המוצר
בורג אורטופדי 32 ,2.4מ"מ אורך
Bone screw cortex 2.4,32mm length

בורג אורטופדי 32,2.4מ"מ אורך. עוד על המוצר

בורג אורטופדי 14 ,2.4מ"מ אורך

בורג אורטופדי 14,2.4מ"מ אורך.

עוד על המוצר
בורג אורטופדי 14 ,2.4מ"מ אורך
Bone screw cortex 2.4,14mm length

בורג אורטופדי 14,2.4מ"מ אורך. עוד על המוצר

בורג אורטופדי 24 ,2.4מ"מ אורך

בורג אורטופדי 24,2.4מ"מ אורך.

עוד על המוצר
בורג אורטופדי 24 ,2.4מ"מ אורך
Bone screw cortex 2.4,24mm length

בורג אורטופדי 24,2.4מ"מ אורך. עוד על המוצר

בורג אורטופדי 16 ,2.4מ"מ אורך

בורג אורטופדי 16,2.4מ"מ אורך.

עוד על המוצר
בורג אורטופדי 16 ,2.4מ"מ אורך
Bone screw cortex 2.4,16mm length

בורג אורטופדי 16,2.4מ"מ אורך. עוד על המוצר

בורג אורטופדי 26 ,2.4מ"מ אורך

בורג אורטופדי 2.4 אורך 26מ"מ

עוד על המוצר
בורג אורטופדי 26 ,2.4מ"מ אורך
BoneScrew Cortex,2.4, 26mm length

בורג אורטופדי 2.4 אורך 26מ"מ עוד על המוצר

בורג אורטופדי 18 ,2.4מ"מ אורך

בורג אורטופדי 18,2.4מ"מ אורך.

עוד על המוצר
בורג אורטופדי 18 ,2.4מ"מ אורך
Bone screw cortex 2.4,18mm length

בורג אורטופדי 18,2.4מ"מ אורך. עוד על המוצר

בורג אורטופדי 28 ,2.4מ"מ אורך

בורג אורטופדי 28,2.4מ"מ אורך.

עוד על המוצר
בורג אורטופדי 28 ,2.4מ"מ אורך
Bone screw cortex 2.4,28mm length

בורג אורטופדי 28,2.4מ"מ אורך. עוד על המוצר

בורג אורטופדי 1.5 מ"מ באורך 20 מ"מ Self Tapping

אינו דורש תהליך הברזה קודם,עם תיל מנחה וחרירים לאורך 15 ס"מ

עוד על המוצר
בורג אורטופדי 1.5 מ"מ באורך 20 מ"מ Self Tapping
Bone Screw Cortex,1.5,20mm lengt

אינו דורש תהליך הברזה קודם,עם תיל מנחה וחרירים לאורך 15 ס"מ עוד על המוצר

בורג אורטופדי 10 ,1.5מ"מ אורך

בורג אורטופדי 10,1.5מ"מ אורך.

עוד על המוצר
בורג אורטופדי 10 ,1.5מ"מ אורך
Bone screw cortex 1.5,10mm length.

בורג אורטופדי 10,1.5מ"מ אורך. עוד על המוצר