חתול נושק לילדה
חתול נושק לילדה

Orthomed

פלטת SOP לתיקון שבר 2.7 מ"מ, 12 חורים

הפלטה מורכבת מ-12 חורים המחוברים ביניהם וניתנים לכיפוף ולסיבוב

עוד על המוצר
פלטת SOP לתיקון שבר 2.7 מ"מ, 12 חורים
SOP 2.7mm Interlocking Plate 12h

הפלטה מורכבת מ-12 חורים המחוברים ביניהם וניתנים לכיפוף ולסיבוב עוד על המוצר

פלטת SOP לתיקון שבר 2.7 מ"מ, 14 חורים

הפלטה מורכבת מ-14 חורים המחוברים ביניהם וניתנים לכיפוף ולסיבוב

עוד על המוצר
פלטת SOP לתיקון שבר 2.7 מ"מ, 14 חורים
SOP 2.7mm Interlocking Plate 14h

הפלטה מורכבת מ-14 חורים המחוברים ביניהם וניתנים לכיפוף ולסיבוב עוד על המוצר

פלטת SOP לתיקון שבר 2.7 מ"מ, 15 חורים

הפלטה מורכבת מ-15 חורים המחוברים ביניהם וניתנים לכיפוף ולסיבוב

עוד על המוצר
פלטת SOP לתיקון שבר 2.7 מ"מ, 15 חורים
SOP 2.7mm Interlocking Plate 15h

הפלטה מורכבת מ-15 חורים המחוברים ביניהם וניתנים לכיפוף ולסיבוב עוד על המוצר

פלטת SOP לתיקון שבר 2.7 מ"מ, 16 חורים

הפלטה מורכבת מ-16 חורים המחוברים ביניהם וניתנים לכיפוף ולסיבוב

עוד על המוצר
פלטת SOP לתיקון שבר 2.7 מ"מ, 16 חורים
SOP 2.7mm Interlocking Plate 16h

הפלטה מורכבת מ-16 חורים המחוברים ביניהם וניתנים לכיפוף ולסיבוב עוד על המוצר

פלטת SOP לתיקון שבר 2.7 מ"מ, 7 חורים

הפלטה מורכבת מ-7 חורים המחוברים ביניהם וניתנים לכיפוף ולסיבוב

עוד על המוצר
פלטת SOP לתיקון שבר 2.7 מ"מ, 7 חורים
SOP 2.7mm Interlocking Plate 7h

הפלטה מורכבת מ-7 חורים המחוברים ביניהם וניתנים לכיפוף ולסיבוב עוד על המוצר

פלטת SOP לתיקון שבר 2.7 מ"מ, 8 חורים

הפלטה מורכבת מ-8 חורים המחוברים ביניהם וניתנים לכיפוף ולסיבוב

עוד על המוצר
פלטת SOP לתיקון שבר 2.7 מ"מ, 8 חורים
SOP 2.7mm Interlocking Plate 8h

הפלטה מורכבת מ-8 חורים המחוברים ביניהם וניתנים לכיפוף ולסיבוב עוד על המוצר

פלטת SOP לתיקון שבר 2.7 מ"מ, 9 חורים

הפלטה מורכבת מ-9 חורים המחוברים ביניהם וניתנים לכיפוף ולסיבוב

עוד על המוצר
פלטת SOP לתיקון שבר 2.7 מ"מ, 9 חורים
SOP 2.7mm Interlocking Plate 9h

הפלטה מורכבת מ-9 חורים המחוברים ביניהם וניתנים לכיפוף ולסיבוב עוד על המוצר

Bending Iron ימני קוטר 2 מ"מ

כלי כיפוף ימני שנועד לכיפוף וסיבוב פלטת ה-SOP על מנת להתאים את צורתה לעצם ולשבר

עוד על המוצר
Bending Iron ימני קוטר 2 מ"מ
SOP 2.0mm Bending Iron-Right

כלי כיפוף ימני שנועד לכיפוף וסיבוב פלטת ה-SOP על מנת להתאים את צורתה לעצם ולשבר עוד על המוצר

Bending Iron ימני קוטר 3.5 מ"מ

כלי כיפוף ימני שנועד לכיפוף וסיבוב פלטת ה-SOP על מנת להתאים את צורתה לעצם ולשבר

עוד על המוצר
Bending Iron ימני קוטר 3.5 מ"מ
SOP 3.5mm Bending Iron-Right

כלי כיפוף ימני שנועד לכיפוף וסיבוב פלטת ה-SOP על מנת להתאים את צורתה לעצם ולשבר עוד על המוצר

Bending Iron ימני קוטר 2.7 מ"מ

כלי כיפוף ימני שנועד לכיפוף וסיבוב פלטת ה-SOP על מנת להתאים את צורתה לעצם ולשבר

עוד על המוצר
Bending Iron ימני קוטר 2.7 מ"מ
SOP 2.7mm Bending Iron-Right

כלי כיפוף ימני שנועד לכיפוף וסיבוב פלטת ה-SOP על מנת להתאים את צורתה לעצם ולשבר עוד על המוצר

Bending Iron שמאלי קוטר 2.0 מ"מ

כלי כיפוף שמאלי שנועד לכיפוף וסיבוב פלטת הSOP על מנת להתאים את צורתה לעצם ולשבר

עוד על המוצר
Bending Iron שמאלי קוטר 2.0 מ"מ
SOP 2.0mm Bending Iron-Left

כלי כיפוף שמאלי שנועד לכיפוף וסיבוב פלטת הSOP על מנת להתאים את צורתה לעצם ולשבר עוד על המוצר

Bending Iron שמאלי קוטר 3.5 מ"מ

כלי כיפוף שמאלי שנועד לכיפוף וסיבוב פלטת הSOP על מנת להתאים את צורתה לעצם ולשבר

עוד על המוצר
Bending Iron שמאלי קוטר 3.5 מ"מ
SOP 3.5mm Bending Iron-Left

כלי כיפוף שמאלי שנועד לכיפוף וסיבוב פלטת הSOP על מנת להתאים את צורתה לעצם ולשבר עוד על המוצר