חתול נושק לילדה
חתול נושק לילדה

Orthomed

פלטת SOP לתיקון שבר 2 מ"מ, 8 חורים

הפלטה מורכבת מ-8 חורים המחוברים ביניהם וניתנים לכיפוף ולסיבוב

עוד על המוצר
פלטת SOP לתיקון שבר 2 מ"מ, 8 חורים
SOP 2.0mm Interlocking Plate 8h

הפלטה מורכבת מ-8 חורים המחוברים ביניהם וניתנים לכיפוף ולסיבוב עוד על המוצר

פלטת SOP לתיקון שבר 3.5 מ"מ, 10 חורים

הפלטה מורכבת מ-10 חורים המחוברים ביניהם וניתנים לכיפוף ולסיבוב

עוד על המוצר
פלטת SOP לתיקון שבר 3.5 מ"מ, 10 חורים
SOP 3.5mm Interlocking Plate 10h

הפלטה מורכבת מ-10 חורים המחוברים ביניהם וניתנים לכיפוף ולסיבוב עוד על המוצר

פלטת SOP לתיקון שבר 3.5 מ"מ, 20 חורים

הפלטה מורכבת מ-20 חורים המחוברים ביניהם וניתנים לכיפוף ולסיבוב

עוד על המוצר
פלטת SOP לתיקון שבר 3.5 מ"מ, 20 חורים
SOP 3.5mm Interlocking Plate 20h

הפלטה מורכבת מ-20 חורים המחוברים ביניהם וניתנים לכיפוף ולסיבוב עוד על המוצר

פלטת SOP לתיקון שבר 3.5 מ"מ, 30 חורים

הפלטה מורכבת מ-30 חורים המחוברים ביניהם וניתנים לכיפוף ולסיבוב

עוד על המוצר
פלטת SOP לתיקון שבר 3.5 מ"מ, 30 חורים
SOP 3.5mm Interlocking Plate 30h

הפלטה מורכבת מ-30 חורים המחוברים ביניהם וניתנים לכיפוף ולסיבוב עוד על המוצר

פלטת SOP לתיקון שבר 3.5 מ"מ, 11 חורים

הפלטה מורכבת מ-11 חורים המחוברים ביניהם וניתנים לכיפוף ולסיבוב

עוד על המוצר
פלטת SOP לתיקון שבר 3.5 מ"מ, 11 חורים
SOP 3.5mm Interlocking Plate 11h

הפלטה מורכבת מ-11 חורים המחוברים ביניהם וניתנים לכיפוף ולסיבוב עוד על המוצר

פלטת SOP לתיקון שבר 3.5 מ"מ, 12 חורים

הפלטה מורכבת מ-12 חורים המחוברים ביניהם וניתנים לכיפוף ולסיבוב

עוד על המוצר
פלטת SOP לתיקון שבר 3.5 מ"מ, 12 חורים
SOP 3.5mm Interlocking Plate 12h

הפלטה מורכבת מ-12 חורים המחוברים ביניהם וניתנים לכיפוף ולסיבוב עוד על המוצר

פלטת SOP לתיקון שבר 3.5 מ"מ, 14 חורים

הפלטה מורכבת מ-14 חורים המחוברים ביניהם וניתנים לכיפוף ולסיבוב

עוד על המוצר
פלטת SOP לתיקון שבר 3.5 מ"מ, 14 חורים
SOP 3.5mm Interlocking Plate 14h

הפלטה מורכבת מ-14 חורים המחוברים ביניהם וניתנים לכיפוף ולסיבוב עוד על המוצר

פלטת SOP לתיקון שבר 3.5 מ"מ, 15 חורים

הפלטה מורכבת מ-15 חורים המחוברים ביניהם וניתנים לכיפוף ולסיבוב

עוד על המוצר
פלטת SOP לתיקון שבר 3.5 מ"מ, 15 חורים
SOP 3.5mm Interlocking Plate 15h

הפלטה מורכבת מ-15 חורים המחוברים ביניהם וניתנים לכיפוף ולסיבוב עוד על המוצר

פלטת SOP לתיקון שבר 3.5 מ"מ, 16 חורים

הפלטה מורכבת מ-16 חורים המחוברים ביניהם וניתנים לכיפוף ולסיבוב

עוד על המוצר
פלטת SOP לתיקון שבר 3.5 מ"מ, 16 חורים
SOP 3.5mm Interlocking Plate 16h

הפלטה מורכבת מ-16 חורים המחוברים ביניהם וניתנים לכיפוף ולסיבוב עוד על המוצר

פלטת SOP לתיקון שבר 2.7 מ"מ, 10 חורים

הפלטה מורכבת מ-10 חורים המחוברים ביניהם וניתנים לכיפוף ולסיבוב

עוד על המוצר
פלטת SOP לתיקון שבר 2.7 מ"מ, 10 חורים
SOP 2.7mm Interlocking Plate 10h

הפלטה מורכבת מ-10 חורים המחוברים ביניהם וניתנים לכיפוף ולסיבוב עוד על המוצר

פלטת SOP לתיקון שבר 2.7 מ"מ, 20 חורים

הפלטה מורכבת מ-20 חורים המחוברים ביניהם וניתנים לכיפוף ולסיבוב

עוד על המוצר
פלטת SOP לתיקון שבר 2.7 מ"מ, 20 חורים
SOP 2.7mm Interlocking Plate 20h

הפלטה מורכבת מ-20 חורים המחוברים ביניהם וניתנים לכיפוף ולסיבוב עוד על המוצר

פלטת SOP לתיקון שבר 2.7 מ"מ, 11 חורים

הפלטה מורכבת מ-11 חורים המחוברים ביניהם וניתנים לכיפוף ולסיבוב

עוד על המוצר
פלטת SOP לתיקון שבר 2.7 מ"מ, 11 חורים
SOP 2.7mm Interlocking Plate 11h

הפלטה מורכבת מ-11 חורים המחוברים ביניהם וניתנים לכיפוף ולסיבוב עוד על המוצר