חתול נושק לילדה
חתול נושק לילדה

G.G.A

בדיקה גנטית ל-PRA

Cone rod dystrophy 1

עוד על המוצר
בדיקה גנטית ל-PRA
PRA pcr test

Cone rod dystrophy 1 עוד על המוצר

בדיקה גנטית ל-MH

Malignant hyperthermia

עוד על המוצר
בדיקה גנטית ל-MH
MH pcr test

Malignant hyperthermia עוד על המוצר

בדיקה גנטית ל-DM

Degenerative myelopathy

עוד על המוצר
בדיקה גנטית ל-DM
DM pcr test

Degenerative myelopathy עוד על המוצר

בדיקה גנטית ל-DILUTION

Pigmentation loss

עוד על המוצר
בדיקה גנטית ל-DILUTION
DILUTION pcr test

Pigmentation loss עוד על המוצר

בדיקה גנטית ל-MDR1

Multi Drug resistance

עוד על המוצר
בדיקה גנטית ל-MDR1
MDR pcr test

Multi Drug resistance עוד על המוצר