בדיקה גנטית ל-MDR1

בדיקה גנטית ל-MDR1

MDR pcr test

Multi Drug resistance

560006 | G.G.A | מעבדות ובדיקות
שתף מוצר במייל שתף מוצר בוואטסאפ שתף מוצר בפייסבוק

אודות הבדיקה:
מוטציה הומוזיגוטית בגן ל- MDR1 אחראית לרגישות נוירוטוקסית בגזעי כלבים שונים וביניהם רועים אוסטראליים, כלבי קולי, גזעים נוספים מקבוצת כלבי הרועים, כלבי וויפט ועוד. הרגישות יכולה לגרום למגוון סימנים קליניים נוירולוגיים וכן עלולה להוביל למוות בחשיפה לתרופה.
הרגישות הנוירוטוקסית יכולה להתרחש לאחר מתן תרופות, כגון תרופות אנטי-פרזיטיריות (ivermectin, doramectin ) או נוגדות שלשול כגון loperamide.
בדיקת MDR1 עוזרת לאיתור המוטציה ולהתאמת הטיפול הרפואי העתידי בכלבים שזוהו כהומוזיגוטים למוטציה.

טופס הזמנת בדיקות גנטיות
הוראות להזמנת בדיקות גנטיות
טופס התאמת בדיקה לגזע
למידע על שכיחות המוטציה בגזעים שונים בישראל משנת 2017