חתול נושק לילדה
חתול נושק לילדה

תרכיבים וחיסונים

מוצר ללא תמונה

50 מנות/100 מ"ל

עוד על המוצר
תרכיב כלמידיה אווקס 50 מנות/100 מ"ל
OVAX CLAMIDIA VACCINE

50 מנות/100 מ"ל עוד על המוצר

תרכיב לרינגו ILT אביק

בקבוק המכיל 500 מנות + מדלל

עוד על המוצר
תרכיב לרינגו ILT אביק
Laringo ILT Vaccin Phibro 500 portions

בקבוק המכיל 500 מנות + מדלל עוד על המוצר

תרכיב מרובעת פלוסל 4

הזמנה לפי יחידות בודדות, מארז מלא מכיל 25 יחידות.

עוד על המוצר
תרכיב מרובעת פלוסל 4
Felocell 4 vaccine

הזמנה לפי יחידות בודדות, מארז מלא מכיל 25 יחידות. עוד על המוצר

תרכיב משולש נוביווק טריקט טריו

הזמנה בכפולות של 10, מארז מלא מכיל 10 יחידות.

עוד על המוצר
תרכיב משולש נוביווק טריקט טריו
Nobivac Tricat Trio vaccine

הזמנה בכפולות של 10, מארז מלא מכיל 10 יחידות. עוד על המוצר

תרכיב משושה ואנגרד פלוס 1מ"ל

הזמנה לפי יחידות בודדות, מארז מלא מכיל 25 יחידות.

עוד על המוצר
תרכיב משושה ואנגרד פלוס 1מ"ל
Vanguard Plus 5/L

הזמנה לפי יחידות בודדות, מארז מלא מכיל 25 יחידות. עוד על המוצר

תרכיב משושה קואנטום

הזמנה לפי יחידות בודדות, מארז מלא מכיל 25 יחידות.

עוד על המוצר
תרכיב משושה קואנטום
DA2PPvL QUANTUM vaccine

הזמנה לפי יחידות בודדות, מארז מלא מכיל 25 יחידות. עוד על המוצר

מוצר ללא תמונה

מינימום 25 יח'

עוד על המוצר
תרכיב משושה LEPTO 4
VANGUARD PLUS L4

מינימום 25 יח' עוד על המוצר

תרכיב נוביווק גורים DP
Nobivac Puppy DP vaccine

עוד על המוצר

תרכיב נוביווק DHPPi
Nobivac DHPPi vaccine

עוד על המוצר

מוצר ללא תמונה

הזמנה בכפולות של 10, מארז מלא מכיל 10 יחידות.

עוד על המוצר
תרכיב נוביווק 1 DHP מנה
Nobivac DHP vaccine

הזמנה בכפולות של 10, מארז מלא מכיל 10 יחידות. עוד על המוצר

תרכיב נוביווק LEPTO 2

הזמנה בכפולות של 10, מארז מלא מכיל 10 יחידות.

עוד על המוצר
תרכיב נוביווק LEPTO 2
Nobivac Lepto 2 vaccine

הזמנה בכפולות של 10, מארז מלא מכיל 10 יחידות. עוד על המוצר

תרכיב נוביווק 1 LEPTO 4 מנה
Nobivac Lepto 4 vaccine

עוד על המוצר