חתול נושק לילדה
חתול נושק לילדה

תרכיבים וחיסונים

תרכיב דבר הצאן (50 מנות)

תרכיב דבר הצאן 50 מנות

עוד על המוצר
תרכיב דבר הצאן (50 מנות)
Peste des petits ruminants (PPR)vaccine

תרכיב דבר הצאן 50 מנות עוד על המוצר

מוצר ללא תמונה

חיסון נגד מחלת דלקת מח נגיפית - הודים TE

עוד על המוצר
תרכיב דלקת מוח הודים אביק (1000 מנות)
TE vaccine (1000 portiones)

חיסון נגד מחלת דלקת מח נגיפית - הודים TE עוד על המוצר

תרכיב הרפס כלבים 1 מנה

הזמנה לפי יחידות בודדות.

עוד על המוצר
תרכיב הרפס כלבים 1 מנה
Canine Herpes vaccine

הזמנה לפי יחידות בודדות. עוד על המוצר

תרכיב הרפס פרודיג'י עם האבלוגן

מזרק המכיל 2 מ"ל כמנה יחידה

עוד על המוצר
תרכיב הרפס פרודיג'י עם האבלוגן
Prodigy with Havlogen vaccine

מזרק המכיל 2 מ"ל כמנה יחידה עוד על המוצר

תרכיב וי. איי צ'יק ואק

בקבוקון המכיל 1000 מנות, נפח מנה: 0.2 מ"ל

עוד על המוצר
תרכיב וי. איי צ'יק ואק
V.A. ChickVac Tenosynovitis vaccine

בקבוקון המכיל 1000 מנות, נפח מנה: 0.2 מ"ל עוד על המוצר

תרכיב ויר 110 ביוואק

בקבוק המכיל 2000 מנות

עוד על המוצר
תרכיב ויר 110 ביוואק
Biovac Vir 110 vaccine

בקבוק המכיל 2000 מנות עוד על המוצר

תרכיב ויר 220 ביוואק

בקבוק המכיל 2000 מנות

עוד על המוצר
תרכיב ויר 220 ביוואק
Biovac Vir 220 vaccine

בקבוק המכיל 2000 מנות עוד על המוצר

תרכיב ויר 111 ביוואק

בקבוק המכיל 1000 מנות

עוד על המוצר
תרכיב ויר 111 ביוואק
Biovac Vir 111 vaccine

בקבוק המכיל 1000 מנות עוד על המוצר

תרכיב ויר 111 ביוואק (2500 מנות)

בקבוק המכיל 1000 מנות

עוד על המוצר
תרכיב ויר 111 ביוואק (2500 מנות)
Biovac Vir 111 vaccine 2500 portions

בקבוק המכיל 1000 מנות עוד על המוצר

תרכיב ויר 102 ביוואק

בקבוק המכיל 1000 מנות בצירוף מדלל

עוד על המוצר
תרכיב ויר 102 ביוואק
Biovac Vir 102 vaccine

בקבוק המכיל 1000 מנות בצירוף מדלל עוד על המוצר

תרכיב ויר 222 ביוואק

בקבוק המכיל 1000 מנות

עוד על המוצר
תרכיב ויר 222 ביוואק
Biovac Vir 222 vaccine

בקבוק המכיל 1000 מנות עוד על המוצר

תרכיב ויר 114 ביוואק

בקבוק המכיל 2500 מנות

עוד על המוצר
תרכיב ויר 114 ביוואק
Biovac Vir 114 vaccine

בקבוק המכיל 2500 מנות עוד על המוצר