חתול נושק לילדה
חתול נושק לילדה

תרכיבים וחיסונים

פרימודוג-חיסון פרוו (1 מנה)
Primodog vaccine

עוד על המוצר

מוצר ללא תמונה

מכיל 100 מנות

עוד על המוצר
תרכיב אבעבועות לצאן (100 מנות)
Sheep pox caccine

מכיל 100 מנות עוד על המוצר

תרכיב אבעבועות עופות אביק

בקבוק המכיל 1000 מנות + מדלל

עוד על המוצר
תרכיב אבעבועות עופות אביק

בקבוק המכיל 1000 מנות + מדלל עוד על המוצר

תרכיב אבעבועות צאן אביק

בקבוק המכיל 50 מנות + מדלל

עוד על המוצר
תרכיב אבעבועות צאן אביק
Abic Sheep pox vaccine

בקבוק המכיל 50 מנות + מדלל עוד על המוצר

תרכיב בוביליס בוביפסט RSP

בקבוקון המכיל 10 מנות, נפח מנה 5 מ"ל

עוד על המוצר
תרכיב בוביליס בוביפסט RSP
Bovilis Bovipast RSP vaccine

בקבוקון המכיל 10 מנות, נפח מנה 5 מ"ל עוד על המוצר

תרכיב בוטוליזם לבקר וצאן ביוואק

בקבוק המכיל 100 מ"ל (100 מנות לכבשים או 50 מנות לבקר)

עוד על המוצר
תרכיב בוטוליזם לבקר וצאן ביוואק
Botulinum vaccine

בקבוק המכיל 100 מ"ל (100 מנות לכבשים או 50 מנות לבקר) עוד על המוצר

מוצר ללא תמונה

בקבוק המכיל 1666 מנות (מנה 3.0 מ"ל)

עוד על המוצר
תרכיב בורסטיב אביק
Bursativ vaccine

בקבוק המכיל 1666 מנות (מנה 3.0 מ"ל) עוד על המוצר

תרכיב ברונכיב אביק

בקבוק המכיל 1000 מנות

עוד על המוצר
תרכיב ברונכיב אביק
Bronkiv Vaccin Phibro 1000 portions

בקבוק המכיל 1000 מנות עוד על המוצר

תרכיב ברונכיט 233 אביק

טבליות תרכיב בבליסטר, 2500 מנות

עוד על המוצר
תרכיב ברונכיט 233 אביק
Tabic IB 233A vaccine

טבליות תרכיב בבליסטר, 2500 מנות עוד על המוצר

תרכיב ברונכיט 233 אביק

טבליות תרכיב בבליסטר, 1000 מנות

עוד על המוצר
תרכיב ברונכיט 233 אביק
Tabic IB 233A vaccine

טבליות תרכיב בבליסטר, 1000 מנות עוד על המוצר

תרכיב גלנבק 3 לכבשים ועזים (100 מנות)

בקבוק המכיל 100 מנות

עוד על המוצר
תרכיב גלנבק 3 לכבשים ועזים (100 מנות)
Glanvac 3 vaccine 100 doses

בקבוק המכיל 100 מנות עוד על המוצר

תרכיב דבר הצאן

בקבוק המכיל 100 מנות

עוד על המוצר
תרכיב דבר הצאן
PesteVac vaccine

בקבוק המכיל 100 מנות עוד על המוצר