חתול נושק לילדה
חתול נושק לילדה

מעבדות

קטאליסט Mg סלייד

יחידה 1

עוד על המוצר
קטאליסט Mg סלייד
Catalyst Mg Magnesium slide

יחידה 1 עוד על המוצר

קטאליסט LDH

בדיקת 1 LDH יחידה.

עוד על המוצר
קטאליסט LDH
Catalyst LDH Lactate Dehydrogenase

בדיקת 1 LDH יחידה. עוד על המוצר

קטאליסט CK

בדיקה לקריאטין 1 יחידה.

עוד על המוצר
קטאליסט CK
Catalyst CK Creatine Kinase

בדיקה לקריאטין 1 יחידה. עוד על המוצר

קטאליסט TBIL

בדיקה לבילירובין. 1 יחידה.

עוד על המוצר
קטאליסט TBIL
Catalyst TBIL Total Bilirubin

בדיקה לבילירובין. 1 יחידה. עוד על המוצר

קטאליסט CHOL

בדיקה לכולסטרול 1 יחידה.

עוד על המוצר
קטאליסט CHOL
Catalyst CHOL Cholesterol

בדיקה לכולסטרול 1 יחידה. עוד על המוצר

קטאליסט AMYL

בדיקת אמילז 1 יחידה.

עוד על המוצר
קטאליסט AMYL
Catalyst AMYL Amylase

בדיקת אמילז 1 יחידה. עוד על המוצר

קטאליסט BUN

בדיקת אוריאה. 1 יחידה.

עוד על המוצר
קטאליסט BUN
Catalyst BUN Urea

בדיקת אוריאה. 1 יחידה. עוד על המוצר

קטאליסט ALKP

בדיקת אלקלין פוספת, 1 יחידה.

עוד על המוצר
קטאליסט ALKP
Catalyst ALKP Alkaline Phosphatase

בדיקת אלקלין פוספת, 1 יחידה. עוד על המוצר

קטאליסט TP

בדיקה לרמות פרוטאין. 1 יחידה.

עוד על המוצר
קטאליסט TP
Catalyst TP Total Protein

בדיקה לרמות פרוטאין. 1 יחידה. עוד על המוצר

קטאליסט PHBR

בדיקת פנוברביטון 1 יחידה.

עוד על המוצר
קטאליסט PHBR
Catalyst PHBR + Slide Wash

בדיקת פנוברביטון 1 יחידה. עוד על המוצר

קטאליסט PHOS

בדיקה לפוספטים . 1 יחידה.

עוד על המוצר
קטאליסט PHOS
Catalyst PHOS Inorganic Phosphate

בדיקה לפוספטים . 1 יחידה. עוד על המוצר

קטאליסט ALT

בדיקת אלנין, 1 יחידה.

עוד על המוצר
קטאליסט ALT
Catalyst ALT Alanine Aminotransferase

בדיקת אלנין, 1 יחידה. עוד על המוצר