חתול נושק לילדה
חתול נושק לילדה

מעבדות

קטאליסט Trig

בדיקת TRIG יחידה 1.

עוד על המוצר
קטאליסט Trig
Catalyst TRIG Slide

בדיקת TRIG יחידה 1. עוד על המוצר

קטאליסט Mg סלייד

יחידה 1

עוד על המוצר
קטאליסט Mg סלייד
Catalyst Mg Magnesium slide

יחידה 1 עוד על המוצר

קטאליסט LDH

בדיקת 1 LDH יחידה.

עוד על המוצר
קטאליסט LDH
Catalyst LDH Lactate Dehydrogenase

בדיקת 1 LDH יחידה. עוד על המוצר

קטאליסט CK

בדיקה לקריאטין 1 יחידה.

עוד על המוצר
קטאליסט CK
Catalyst CK Creatine Kinase

בדיקה לקריאטין 1 יחידה. עוד על המוצר

קטאליסט TBIL

בדיקה לבילירובין. 1 יחידה.

עוד על המוצר
קטאליסט TBIL
Catalyst TBIL Total Bilirubin

בדיקה לבילירובין. 1 יחידה. עוד על המוצר

קטאליסט CHOL

בדיקה לכולסטרול 1 יחידה.

עוד על המוצר
קטאליסט CHOL
Catalyst CHOL Cholesterol

בדיקה לכולסטרול 1 יחידה. עוד על המוצר

קטאליסט AMYL

בדיקת אמילז 1 יחידה.

עוד על המוצר
קטאליסט AMYL
Catalyst AMYL Amylase

בדיקת אמילז 1 יחידה. עוד על המוצר

קטאליסט BUN

בדיקת אוריאה. 1 יחידה.

עוד על המוצר
קטאליסט BUN
Catalyst BUN Urea

בדיקת אוריאה. 1 יחידה. עוד על המוצר

קטאליסט ALKP

בדיקת אלקלין פוספת, 1 יחידה.

עוד על המוצר
קטאליסט ALKP
Catalyst ALKP Alkaline Phosphatase

בדיקת אלקלין פוספת, 1 יחידה. עוד על המוצר

קטאליסט TP

בדיקה לרמות פרוטאין. 1 יחידה.

עוד על המוצר
קטאליסט TP
Catalyst TP Total Protein

בדיקה לרמות פרוטאין. 1 יחידה. עוד על המוצר

קטאליסט PHBR

בדיקת פנוברביטון 1 יחידה.

עוד על המוצר
קטאליסט PHBR
Catalyst PHBR + Slide Wash

בדיקת פנוברביטון 1 יחידה. עוד על המוצר

קטאליסט PHOS

בדיקה לפוספטים . 1 יחידה.

עוד על המוצר
קטאליסט PHOS
Catalyst PHOS Inorganic Phosphate

בדיקה לפוספטים . 1 יחידה. עוד על המוצר