חתול נושק לילדה
חתול נושק לילדה

מעבדות

סלייד לבדיקת טריגליצרידים

לבדיקת רמות טריגליצרידים, 12 יחידות במארז.

עוד על המוצר
סלייד לבדיקת טריגליצרידים
VetTest TRIG Triglycerides

לבדיקת רמות טריגליצרידים, 12 יחידות במארז. עוד על המוצר

סלייד לבדיקת כולסטרול

לבדיקת רמות כולסטרול, 12 יחידות במארז.

עוד על המוצר
סלייד לבדיקת כולסטרול
VetTest CHOL Cholesterol

לבדיקת רמות כולסטרול, 12 יחידות במארז. עוד על המוצר

סלייד לבדיקת פוספט

לבדיקת רמות פוספט, 12 יחידות במארז.

עוד על המוצר
סלייד לבדיקת פוספט
VetTest PHOS Inorganic Phosphate

לבדיקת רמות פוספט, 12 יחידות במארז. עוד על המוצר

סלייד +Ca

לבדיקת קלציום בדם, 12 יחידות במארז.

עוד על המוצר
סלייד +Ca
VetTest Ca Calcium

לבדיקת קלציום בדם, 12 יחידות במארז. עוד על המוצר

סלייד CREA

לבדיקת רמות קריאטנין בדם, 12 יחידות במארז.

עוד על המוצר
סלייד CREA
VetTest CREA Creatinine

לבדיקת רמות קריאטנין בדם, 12 יחידות במארז. עוד על המוצר

סלייד LIPA

לבדיקת רמות אנזים ליפז בדם, 12 יחידות במארז.

עוד על המוצר
סלייד LIPA
VetTest LIPA Lipase

לבדיקת רמות אנזים ליפז בדם, 12 יחידות במארז. עוד על המוצר

סלייד ALB

לבדיקת רמות אלבומין, 12 יחידות במארז.

עוד על המוצר
סלייד ALB
VetTest ALB Albumin

לבדיקת רמות אלבומין, 12 יחידות במארז. עוד על המוצר

סלייד LACTATE

סלייד לבדיקת רמות חומצת חלב בדם.

עוד על המוצר
סלייד LACTATE
VetTest LAC Lactate

סלייד לבדיקת רמות חומצת חלב בדם. עוד על המוצר

סלייד LDH

לבדיקת רמות אנזימי 12 ,LDH יחידות במארז.

עוד על המוצר
סלייד LDH
VetTest LDH Lactate Dehydrogenase

לבדיקת רמות אנזימי 12 ,LDH יחידות במארז. עוד על המוצר

סלייד CK

לבדיקת רמות אנזימי 12 ,CK יחידות במארז.

עוד על המוצר
סלייד CK
VetTest CK Creatine Kinase

לבדיקת רמות אנזימי 12 ,CK יחידות במארז. עוד על המוצר

סלייד TBIL

לבדיקת רמות בילירובין כללי, 12 יחידות במארז.

עוד על המוצר
סלייד TBIL
VetTest TBIL Total Bilirubin

לבדיקת רמות בילירובין כללי, 12 יחידות במארז. עוד על המוצר

סלייד AMYL

לבדיקת רמות אנזימי עמילז, 12 יחידות במארז.

עוד על המוצר
סלייד AMYL
VetTest AMYL Amylase

לבדיקת רמות אנזימי עמילז, 12 יחידות במארז. עוד על המוצר