חתול נושק לילדה
חתול נושק לילדה

מעבדות

בדיקות פאנל ביו כימי מלא

בדיקות פאנל ביו כימי מלא, 2 יחידות במארז.

עוד על המוצר
בדיקות פאנל ביו כימי מלא
VetTest GHP General Health Profile

בדיקות פאנל ביו כימי מלא, 2 יחידות במארז. עוד על המוצר

בדיקות פאנל ביו כימי מקוצר טרום הרדמה

בדיקות פאנל, 4 יחידות במארז.

עוד על המוצר
בדיקות פאנל ביו כימי מקוצר טרום הרדמה
VetTest PAP Preanesthetic Profile

בדיקות פאנל, 4 יחידות במארז. עוד על המוצר

בדיקת PT בדם מלא

בדיקת PT בדם מלא, יחידה 1.

עוד על המוצר
בדיקת PT בדם מלא
Coag Dx Cartridge Whole Blood PT PTWB

בדיקת PT בדם מלא, יחידה 1. עוד על המוצר

בדיקת PT בציטראט

בדיקת PT בציטראט,דם מלא, יחידה 1.

עוד על המוצר
בדיקת PT בציטראט
Coag Dx Cartridge Citrated Blood PT PTC

בדיקת PT בציטראט,דם מלא, יחידה 1. עוד על המוצר

בדיקת APTT בדם מלא

בדיקת APTT בדם מלא, יחידה 1.

עוד על המוצר
בדיקת APTT בדם מלא
Coag Dx Cartridge Whole Blood APTT APTTWB

בדיקת APTT בדם מלא, יחידה 1. עוד על המוצר

בדיקת APTT בציטראט

בדיקת APTT בציטראט, דם מלא, יחידה 1.

עוד על המוצר
בדיקת APTT בציטראט
Coag Dx Cartridge Citrated Blood APTTC

בדיקת APTT בציטראט, דם מלא, יחידה 1. עוד על המוצר

בית מנורה לחדר חושך

בית מנורה לחדר חושך

עוד על המוצר
בית מנורה לחדר חושך
Darkroom lamp House

בית מנורה לחדר חושך עוד על המוצר

וט סטט קסטות לקלציום מיונן
Ionized Calcium Cassettes

עוד על המוצר

כוסיות דגימה לקטאליסט

כוסיות דגימה לקטאליסט.

עוד על המוצר
כוסיות דגימה לקטאליסט
Catalyst Sample Cups

כוסיות דגימה לקטאליסט. עוד על המוצר

מוצר ללא תמונה

מגן צוואר תירואיד לרנטגן ALL

עוד על המוצר
מגן צוואר תירואיד לרנטגן ALL
Thyroid neck x-ray shield

מגן צוואר תירואיד לרנטגן ALL עוד על המוצר

מולטיסטיקס למעבדת איידקס

מולטיסטיק למעבדת איידקס.

עוד על המוצר
מולטיסטיקס למעבדת איידקס
UA Strips (8 parameters)

מולטיסטיק למעבדת איידקס. עוד על המוצר

מנורה לאבחון פטריות

Ultraviolet light (black light)

עוד על המוצר
מנורה לאבחון פטריות
Portable Woods Light - M10

Ultraviolet light (black light) עוד על המוצר