פתח/סגור מסננים
נקה בחירה

קיט CPL ללבלב (5 בדיקות)

SNAP cPL
IDEXX|
5598921|
ציוד ומעבדות
תשובות תוך 10 דקות, 5 יחידות במארז.

result for pancreatic lipase levels in just 10 minutes. Identify canine pancreatitis Test all dogs that present with vomiting, anorexia or abdominal pain to evaluate pancreatitis. Use the only pet-side test developed to measure canine lipase levels specific to the pancreas. Provides a normal or abnormal result for pancreatic lipase levels in just 10 minutes.
כניסה לוטרינר / בעל חנות
שם
סיסמה
הודעות
negishut icon