פתח/סגור מסננים
נקה בחירה

אחות אילמת

Single Post Mayo Stand
Jorgensen|
552J0807|
ציוד ומעבדות
Mobile Instrument Tray Stand

U-shaped heavy chrome base, 18" x 22". Two ball bearing rubber casters. Removable stainless steel tray. Adjustable in height 31"- 50".
כניסה לוטרינר / בעל חנות
שם
סיסמה
הודעות
negishut icon