MSD

הצג כ
מיין על פי
הצגה בעמוד

אמפולה חודשית חדשנית נגד פרעושים בחתולים

החומר הפעיל באקטיביל, indoxacarb, הינו חומר חדשני אשר לא מוכרת עמידות פרעושים כנגדו. החומר עובר אקטיבציה לקבלת המולקולה הפעילה בתוך גוף הפרעוש. אקטיביל מונע מפרעושים ליזון מהחתול, קוטל פרעושים בוגרים וכן לרוות, מעכב את התפתחות הפרעושים בסביבת החתול. האמפולות זמינות עבור חתולים השוקלים עד 4 ק"ג ועבור חתולים השוקלים 4 -8 ק"ג

אמפולה חודשית חדשנית נגד פרעושים בחתולים

החומר הפעיל באקטיביל, indoxacarb, הינו חומר חדשני אשר לא מוכרת עמידות פרעושים כנגדו. החומר עובר אקטיבציה לקבלת המולקולה הפעילה בתוך גוף הפרעוש. אקטיביל מונע מפרעושים ליזון מהחתול, קוטל פרעושים בוגרים וכן לרוות, מעכב את התפתחות הפרעושים בסביבת החתול. האמפולות זמינות עבור חתולים השוקלים עד 4 ק"ג ועבור חתולים השוקלים 4 -8 ק"ג

אמפולה חודשית חדשנית נגד פרעושים בכלבים

. **אינו מתאים לשימוש בחתולים**

. החומר הפעיל באקטיביל טי פלוס, indoxacarb, הינו חומר חדשני אשר לא מוכרת עמידות פרעושים כנגדו. החומר עובר אקטיבציה לקבלת המולקולה הפעילה בתוך גוף הפרעוש.


אקטיביל טיק פלוס מונע מפרעושים ליזון מהכלב, קוטל פרעושים בוגרים וכן לרוות, מעכב את התפתחות הפרעושים בסביבת הכלב

האמפולות זמינות עבור:
כלבים השוקלים עד 5 ק"ג
כלבים השוקלים 5-10 ק"ג
כלבים השוקלים 10-20 ק"ג
כלבים השוקלים 20-40 ק"ג
כלבים השוקלים 40-60 ק"ג

אמפולה חודשית חדשנית נגד פרעושים בכלבים

. **אינו מתאים לשימוש בחתולים**

. החומר הפעיל באקטיביל טי פלוס, indoxacarb, הינו חומר חדשני אשר לא מוכרת עמידות פרעושים כנגדו. החומר עובר אקטיבציה לקבלת המולקולה הפעילה בתוך גוף הפרעוש.


אקטיביל טיק פלוס מונע מפרעושים ליזון מהכלב, קוטל פרעושים בוגרים וכן לרוות, מעכב את התפתחות הפרעושים בסביבת הכלב

האמפולות זמינות עבור:
כלבים השוקלים עד 5 ק"ג
כלבים השוקלים 5-10 ק"ג
כלבים השוקלים 10-20 ק"ג
כלבים השוקלים 20-40 ק"ג
כלבים השוקלים 40-60 ק"ג

אמפולה חודשית חדשנית נגד פרעושים בכלבים

. **אינו מתאים לשימוש בחתולים**

. החומר הפעיל באקטיביל טי פלוס, indoxacarb, הינו חומר חדשני אשר לא מוכרת עמידות פרעושים כנגדו. החומר עובר אקטיבציה לקבלת המולקולה הפעילה בתוך גוף הפרעוש.


אקטיביל טיק פלוס מונע מפרעושים ליזון מהכלב, קוטל פרעושים בוגרים וכן לרוות, מעכב את התפתחות הפרעושים בסביבת הכלב

האמפולות זמינות עבור:
כלבים השוקלים עד 5 ק"ג
כלבים השוקלים 5-10 ק"ג
כלבים השוקלים 10-20 ק"ג
כלבים השוקלים 20-40 ק"ג
כלבים השוקלים 40-60 ק"ג

אמפולה חודשית חדשנית נגד פרעושים בכלבים

. **אינו מתאים לשימוש בחתולים**

. החומר הפעיל באקטיביל טי פלוס, indoxacarb, הינו חומר חדשני אשר לא מוכרת עמידות פרעושים כנגדו. החומר עובר אקטיבציה לקבלת המולקולה הפעילה בתוך גוף הפרעוש.


אקטיביל טיק פלוס מונע מפרעושים ליזון מהכלב, קוטל פרעושים בוגרים וכן לרוות, מעכב את התפתחות הפרעושים בסביבת הכלב

האמפולות זמינות עבור:
כלבים השוקלים עד 5 ק"ג
כלבים השוקלים 5-10 ק"ג
כלבים השוקלים 10-20 ק"ג
כלבים השוקלים 20-40 ק"ג
כלבים השוקלים 40-60 ק"ג

אמפולה חודשית חדשנית נגד פרעושים בכלבים

. **אינו מתאים לשימוש בחתולים**

. החומר הפעיל באקטיביל טי פלוס, indoxacarb, הינו חומר חדשני אשר לא מוכרת עמידות פרעושים כנגדו. החומר עובר אקטיבציה לקבלת המולקולה הפעילה בתוך גוף הפרעוש.


אקטיביל טיק פלוס מונע מפרעושים ליזון מהכלב, קוטל פרעושים בוגרים וכן לרוות, מעכב את התפתחות הפרעושים בסביבת הכלב

האמפולות זמינות עבור:
כלבים השוקלים עד 5 ק"ג
כלבים השוקלים 5-10 ק"ג
כלבים השוקלים 10-20 ק"ג
כלבים השוקלים 20-40 ק"ג
כלבים השוקלים 40-60 ק"ג

נוזל הדברה המכיל אמיטראז
תרכובת יעילה להדברת טפילים חיצוניים כגון: קרציות, קרדיות וכינים בבקר ובצאן וכן גם בחזירים, באמצעות ריסוס או טבילה.

קולר המכיל את החומר הפעיל deltamethrin, פריתרואיד סינתתי בשחרור מושהה לקבלת משך פעילות של כ-6 חודשים

הקולר מגיע ליעילות מקסימלית 2-3 שבועות לאחר השמתו

למידע נוסף באתר היצרן:
http://www.msd-animal-health.com.au/binaries/Scalibor_leaflet_tcm52- 32439.pdf

קולר המכיל את החומר הפעיל deltamethrin, פריתרואיד סינתתי בשחרור מושהה לקבלת משך פעילות של כ-6 חודשים

הקולר מגיע ליעילות מקסימלית 2-3 שבועות לאחר השמתו

למידע נוסף באתר היצרן:
http://www.msd-animal-health.com.au/binaries/ Scalibor_leaflet_tcm52- 32439.pdf
פתח/סגור מסננים
נקה בחירה
negishut icon